nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Fizyka

Informator maturalny z fizyki od roku szkolnego 2014/2015

15.12.2013 Administrator

Uczniowie, którzy  w 2015 roku zadecydują, że na maturze będą zdawać fizykę jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym proszeni są o zapoznanie się z treścią informatora maturalnego z fizyki. W informatorze zawarty jest opis egzaminu, zasady oceniania rozwiązań zadań zamkniętych i otwartych, przykłady zadań wraz z rozwiązaniami i sposobem przyznawania punktów, przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami.

informator_2015_fizykaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest