nivo slider image nivo slider image

Fizyka

Informator maturalny z fizyki od roku szkolnego 2014/2015

15.12.2013 Andrzej Kułakowski

Uczniowie, którzy  w 2015 roku zadecydują, że na maturze będą zdawać fizykę jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym proszeni są o zapoznanie się z treścią informatora maturalnego z fizyki. W informatorze zawarty jest opis egzaminu, zasady oceniania rozwiązań zadań zamkniętych i otwartych, przykłady zadań wraz z rozwiązaniami i sposobem przyznawania punktów, przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami.

informator_2015_fizykaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest