nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Konkurs – „ E-uczniu! Rusz się!”

16.11.2020 Jakub Bożek

Barbara Dzikowska i Krzysztof Momot

Patronat: dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Włodzimierz Smutek

ogłaszają konkurs  dla uczniów

Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli pt. „E-uczniu! Rusz się!”.

 

 

 

Cele konkursu:

– wdrażanie prawidłowych nawyków, które umożliwiają zapobieganiu przeciążeniu organizmu w czasie długotrwałej pracy przy komputerze/biurku

– zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej

– propagowanie zdrowego stylu życia

– kreowanie wybranych cech motorycznych

– rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji

– upowszechnianie kultury bezpieczeństwa.

 

Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

– przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu minimum A4, w dowolne technice lub krótkiego, amatorskiego filmu – film może być przygotowany w dowolnej technice umożliwiającej odtworzenie go przez organizatora ( do 100 MB), czas trwania powinien mieścić się w przedziale 1-2 minut o treści proponującej zestaw ćwiczeń, które może wykonać każdy uczeń podczas przerwy w pracy przy komputerze/biurku

– uczeń zgłasza do konkursu jedną pracę

– do pracy należy dołączyć metryczkę, w której zawarte są informacje: nazwisko i imię, klasa.

 

Termin składania prac:

 Należy przesłać zdjęcie pracy plastycznej lub film : https://forms.gle/tuDYTPuDrqxwAeiu6

do dnia 30.11.2020 r. do godziny 12.00.

Pracę plastyczną autor zobowiązany będzie dostarczyć do p. B. Dzikowskiej po ustaniu nauki zdalnej – termin będzie podany w osobnej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać u ww. nauczycieli.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie Szkoły.

 

Nagrody:

Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: praca plastyczna i film.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomem, zaś zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli.

 

Termin wręczenia nagród zostanie podany w osobnej informacji.

Warunkiem otrzymania nagrody i dyplomu jest dostarczenie oryginału pracy plastycznej do organizatorów.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej – dot. prac plastycznych i na stronie internetowej szkoły.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest