nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Konkurs plastyczny – „Nie tylko e-szkoła !? ”

16.11.2020 Jakub Bożek

Barbara Dzikowska i Jerzy Babraj

Patronat: dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Włodzimierz Smutek

ogłaszają konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli pt. „Nie tylko e-szkoła?”.

 
 

 

 

Cele konkursu:

– promocja proaktywnych postaw uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań     

– uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych działań przez młodzież                 w codziennych sytuacjach życiowych

–  zwrócenie uwagi na zachowanie równowagi życiowej, zapewnienie odpowiedniej liczby godzin na sen, naukę, relaks, czas spędzony z rodziną, pasje, aktywność fizyczną itp.

– rozwijanie u uczniów twórczej wyobraźni

– upowszechnianie kultury bezpieczeństwa.

 

Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

– przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu minimum A4, w dowolne technice

– uczeń zgłasza do konkursu jedną pracę

– do pracy należy dołączyć metryczkę, w której zawarte są informacje: nazwisko i imię, klasa.

 

Termin składania prac:

 Należy przesłać zdjęcie pracy : https://forms.gle/f2iVHt6vdWa1sU1L6

do dnia 29.11.2020 r. do godziny 11.00.

Pracę autor zobowiązany będzie dostarczyć do p. J. Babraj po ustaniu nauki zdalnej – termin będzie podany w osobnej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać u ww. nauczycieli.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie Szkoły.

 

Nagrody:

Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomem, zaś zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli.

Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne

– wkład pracy

– estetyka pracy

– walory plastyczne

– zgodność merytoryczna.

 

Wstępne głoszenie wyników nastąpi 6.12.2020 r.

Termin wręczenia nagród zostanie podany w osobnej informacji.

Warunkiem otrzymania nagrody i dyplomu jest dostarczenie oryginału pracy do organizatorów.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej i na stronie internetowej szkoły.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest