nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

05.07.2017 Elżbieta Zawisza

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS:

A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest formą kształcenia zawodowego dorosłych, szansą na szybkie przekwalifikowanie i zmierzenie się z szybko zmieniającym się rynkiem pracy i jego potrzebami.

Kurs umożliwia zdobycie kwalifikacji!

Kurs umożliwia zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienie wykształcenia!

Kurs to nowa forma kształcenia, która umożliwia osobom dorosłym dalszą naukę oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej.

 

Słuchaczem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być każda osoba pełnoletnia bez względu na posiadane wykształcenie.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia przygotowanie do uzyskania tytułu krawca i technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jedynym wymogiem uczestnictwa w kursie jest skończenie 18 roku życia.

 

Kurs jest nauką kroju i szycia od podstaw. Kursanci zapoznają się z zasadami szycia, wykonywania form, modelowania i projektowania. Uzyskają informacje o tkaninach i dodatkach krawieckich oraz ich zastosowaniu na wyroby odzieżowe.

Kierunek w ramach kursu prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego, przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a po jego zdaniu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kierunku zawodu Krawiec, zorganizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

 

Czas trwania kursu wynosi 3 semestry (od września 2017 do stycznia 2019).
W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na dzień 31.08.2017 r. termin rozpoczęcia i zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.

 

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym (piątek, sobota, niedziela), 2 razy w miesiącu:

– piątek – 5 godz (15.30-19.40)
– sobota – 10 godz (8.00-16.30)
– niedziela – 10 godz (8.00-16.30)

 

I semestr – 225 godz
II semestr – 225 godz
III semestr – 235 godz

 

Łącznie czas trwania kursu wynosi 685 godzin lekcyjnych.

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone w grupach po 10 osób.
Wszystkie przedmioty prowadzone są zgodnie z planem nauczania.
Zajęcia będą odbywać się w dobrze wyposażonych salach spełniających przepisy BHP. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w maszyny do szycia dla każdego kursanta, overlocki, prasy do prasowania (żelazka elektryczno-parowe), stół krojczy oraz wszelkie niezbędne narzędzia.

 

Absolwenci otrzymują po zakończeniu edukacji:

– zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
– następnie po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
– po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazaniu wykształcenia średniego mają możliwość uzyskania dyplomu technika.

 

Kurs jest bezpłatny!!!

 

Dokumenty wymagane podczas zapisu na kurs:
– świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły (gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej),
– podanie (wniosek) o przyjęcie na kurs (do pobrania poniżej).

 

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły do 31 sierpnia 2017 r.

 

UWAGA!
W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na dzień 01.09.2017 r. termin rozpoczęcia kursu ulegnie przesunięciu.

 

Gorąco polecamy!

 

PODANIE [PDF]

 

PROGRAM KURSU [PDF]

 

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest