nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Śladami Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

28.10.2012 Administrator

W dniu 17 października 2012 roku młodzież klas I i II  LO o edukacji wojskowej, oraz delegaci klas I TEC, II TD, II TLO, II TSI, I TLO i II 2b pod opieką  Anny Kielar, Anny Blachy i Małgorzaty Chojnackiej-Szempruch wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Krakowa. Celem wycieczki było zgłębienie wiedzy o miejscach pamięci narodowej związanych z Patronem Szkoły.
Z okazji 195 rocznicy śmierci T. Kościuszki uczniowie złożyli kwiaty na sarkofagu w Krypcie Św. Leonarda na Wawelu. Młodzież zwiedziła również Muzeum T. Kościuszki i Muzeum Figur Woskowych na Kopcu Kościuszki. Wielkim przeżyciem było wejście na szczyt Kopca i oglądanie panoramy Krakowa. Uczniowie zwiedzali zabytki miasta wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO m.in.Kościół Mariacki oraz Sukiennice.
 Uczestnicy wycieczki na szczycie Kopca Kościuszki.


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest