nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Lekcja historii inaczej

15.12.2011 Administrator

 

Celem projektu było popularyzowanie najnowszej historii Polskie związanej z dziejami NSZZ ?Solidarność? szczególnie w okresie stanu wojennego oraz prezentowanie treści historycznych w nowoczesnej formie. 

Konkurs ?Żywe Muzeum? był grą terenową, w której grupy zorganizowane (uczniowie wraz z nauczycielami) poruszali się po terenie Rzeszowa korzystając z mapek z naniesionymi na nie stanowiskami związanymi z działalnością NSZZ ?Solidarność?, a zwłaszcza wydarzeniami stanu wojennego. W oznaczonych miejscach uczniowie spotykali się z bezpośrednimi świadkami zdarzeń, wysłuchali wywiadów, obejrzeli przygotowane wystawy, filmy i audycje. Jednym z zaproponowanych stanowisk jakie odwiedziliśmy był Zakład Karny w Załężu, w którym mieliśmy okazję porozmawiać z żywym bohaterem stanu wojennego, byłym Posłem  na Sejm RP Adamem Śnieżkiem. Jest to najbardziej oczekiwana przez młodzież forma edukacji. Pokonując trasę ?Żywego Muzeum? musieliśmy zbierać stemple na specjalnych kuponach dołączonych do mapki potwierdzające naszą obecność na określonych stanowiskach, które wzięły udział w losowaniu nagród. Jedną z wylosowanych osób, spośród około 750 osób biorących udział w tym konkursie, okazał się uczeń naszej szkoły: Marcin Kiełb z kl. III TIO. Rozdanie nagród nastąpiło 13 grudnia 2011r. w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie podczas koncertu z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Delegacja z naszej szkoły (uczniowie  IIITIO i IIIBW) wraz z opiekunem panią Iwoną Szewc wzięła udział w widowisku teatralnym poświęconym pamięci o ofiarach stanu wojennego, w którym młodzież miała okazję zobaczyć na scenie aktorów z Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa oraz wysłuchać piosenek związanych z tamtym okresem. Udział uczniów w takich doniosłych uroczystościach kształtuje świadomą postawę patriotyczną i obywatelską motywującą do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym.  

 

 Przygotowanie: Iwona Szewc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest