nivo slider image

Język polski

Lista lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka polskiego w maju 2014 roku

11.12.2013 Administrator


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:

 

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:

 

Literatura polska:

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

− Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

− Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

− Daniel Naborowski – wybór wierszy

− Wacław Potocki – wybór wierszy

− Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

− Adam Mickiewicz – Romantyczność

− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz,

− Adam Mickiewicz Dziady cz. III

− Juliusz Słowacki Kordian (akt 1, akt 2, akt 3sc. 5 i 6)

− Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część 1, część 3 (scena w obozie rewolucji), część 4 (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

− Bolesław Prus Lalka

− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragment z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

− Eliza Orzeszkowa Gloria victis

− Maria Konopnicka Mendel Gdański

− Bolesław Prus Kamizelka

− Henryk Sienkiewicz Potop

− Kazimierz Przerwa Tetmajer – wybór wierszy

− Jan Kasprowicz – wybór wierszy

− Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

− Stanisław Wyspiański Wesele

− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

− Stefan Żeromski Przedwiośnie

− Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdziały 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14

− Zofia Nałkowska Granica

− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) 

− Gustaw Herling Grudziński Inny świat

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy

− Julian Tuwim – wybór wierszy

− Maria Pawlikowska – Jasnorzewska – wybór wierszy

− Czesław Miłosz – wybór wierszy

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy,

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy

− Miron Białoszewski – wybór wierszy

− Wisława Szymborska – wybór wierszy

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy

− Jan Twardowski – wybór wierszy

− Sławomir Mrożek Tango

− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

 

UWAGA: WYMAGANA JEST TAKŻE ZNAJOMOŚĆ KONTEKSTÓW BIBLIJNYCH, ANTYCZNYCH I INNYCH.

 

Literatura powszechna:

− Sofokles Król Edyp

− Horacy – wybór pieśni

− William Szekspir Makbet

− Molier Świętoszek

− Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

− Joseph Conrad Jądro ciemności

− Albert Camus Dżuma

 

 

POZIOM ROZSZERZONY: jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 

Literatura polska:

− Jan Kochanowski Treny

− Juliusz Słowacki Kordian

− Witold Gombrowicz Trans – Atlantyk

− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

 

Literatura powszechna:

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

− Franz Kafka Proces

− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

 

UWAGA: TEMATY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM BĘDĄ ZOBOWIĄZYWAĆ DO ANALIZY I INTERPRETACJI UTWORÓW SPOZA WYŻEJ WYMIENIONYCH, ALE UTRZYMANYCH W ZNANEJ UCZNIOM POETYCE LUB KONWENCJI.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest