nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Język polski

Lista lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym z języka polskiego w maju 2014 roku

11.12.2013 Administrator

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:

 

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:

 

Literatura polska:

? Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

? Jan Kochanowski ? fraszki, pieśni i treny (wybór)

? Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy

? Daniel Naborowski ? wybór wierszy

? Wacław Potocki ? wybór wierszy

? Ignacy Krasicki ? bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

? Adam Mickiewicz ? Romantyczność

? Adam Mickiewicz Pan Tadeusz,

? Adam Mickiewicz Dziady cz. III

? Juliusz Słowacki Kordian (akt 1, akt 2, akt 3sc. 5 i 6)

? Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część 1, część 3 (scena w obozie rewolucji), część 4 (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

? Adam Mickiewicz ? wybór wierszy

? Juliusz Słowacki ? wybór wierszy

? Cyprian Kamil Norwid ? wybór wierszy

? Bolesław Prus Lalka

? Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem ? fragment z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

? Eliza Orzeszkowa Gloria victis

? Maria Konopnicka Mendel Gdański

? Bolesław Prus Kamizelka

? Henryk Sienkiewicz Potop

? Kazimierz Przerwa Tetmajer ? wybór wierszy

? Jan Kasprowicz ? wybór wierszy

? Leopold Staff ? wybór wierszy z różnych epok

? Stanisław Wyspiański Wesele

? Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

? Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

? Stefan Żeromski Przedwiośnie

? Witold Gombrowicz Ferdydurke ? rozdziały 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14

? Zofia Nałkowska Granica

? Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu …, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) 

? Gustaw Herling Grudziński Inny świat

? Bolesław Leśmian ? wybór wierszy

? Julian Tuwim ? wybór wierszy

? Maria Pawlikowska – Jasnorzewska ? wybór wierszy

? Czesław Miłosz ? wybór wierszy

? Krzysztof Kamil Baczyński ? wybór wierszy

? Tadeusz Różewicz ? wybór wierszy,

? Zbigniew Herbert ? wybór wierszy

? Miron Białoszewski ? wybór wierszy

? Wisława Szymborska ? wybór wierszy

? Stanisław Barańczak ? wybór wierszy

? Jan Twardowski ? wybór wierszy

? Sławomir Mrożek Tango

? Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

 

UWAGA: WYMAGANA JEST TAKŻE ZNAJOMOŚĆ KONTEKSTÓW BIBLIJNYCH, ANTYCZNYCH I INNYCH.

 

Literatura powszechna:

? Sofokles Król Edyp

? Horacy ? wybór pieśni

? William Szekspir Makbet

? Molier Świętoszek

? Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

? Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

? Joseph Conrad Jądro ciemności

? Albert Camus Dżuma

 

 

POZIOM ROZSZERZONY: jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 

Literatura polska:

? Jan Kochanowski Treny

? Juliusz Słowacki Kordian

? Witold Gombrowicz Trans – Atlantyk

? Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

? Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

 

Literatura powszechna:

? Dante Boska Komedia ? fragmenty Piekła

? Jan Wolfgang Goethe Faust ? część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

? Franz Kafka Proces

? Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

 

UWAGA: TEMATY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM BĘDĄ ZOBOWIĄZYWAĆ DO ANALIZY I INTERPRETACJI UTWORÓW SPOZA WYŻEJ WYMIENIONYCH, ALE UTRZYMANYCH W ZNANEJ UCZNIOM POETYCE LUB KONWENCJI.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest