nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Absolwenci

ABSOLWENCI 2010/2011

23.02.2012 Administrator

 Absolwenci szkoły tj. Liceum Ogólnokształcącego i Technikum  w ZSP nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli w roku szkolnym 2010/2011 wybrali następujące kierunki:

 • filologiczne – filologia polska i logopedia, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska

• humanistyczno-społeczne – historia, pedagogika, psychologia, stosunki międzynarodowe, administracja, praca socjalna;

• ekonomiczne – ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji,

• medyczne – medycyna, pielęgniarstwo, rehabilitacja i fizykoterapia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja;

• przyrodnicze – inżynieria środowiska, kierunek biologiczno ? rolniczy, ochrona środowiska, archeologia;

 techniczne –  budownictwo, metalurgia, inżynieria lotnictwa, inżynieria materiałowa;

• wojskowe – bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne i ochrona granic, bezpieczeństwo narodowe;

• służby mundurowe – Jednostka Wojskowa w Grudziądzu NSR,  Jednostka Wojskowa Sił Powietrznych w Koszalinie, Policja;

• inne kierunki – turystyka i rekreacja, hotelarstwo i turystyka, wychowanie fizyczne, kosmetologia, dziennikarstwo muzyczne, studium, szkoły policealne;

>>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WZGLĘDEM KLAS I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA<<Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest