nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Absolwenci

ABSOLWENCI 2010/2011

23.02.2012 Administrator

 Absolwenci szkoły tj. Liceum Ogólnokształcącego i Technikum  w ZSP nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli w roku szkolnym 2010/2011 wybrali następujące kierunki:

 • filologiczne – filologia polska i logopedia, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska

• humanistyczno-społeczne – historia, pedagogika, psychologia, stosunki międzynarodowe, administracja, praca socjalna;

• ekonomiczne – ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji,

• medyczne – medycyna, pielęgniarstwo, rehabilitacja i fizykoterapia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja;

• przyrodnicze – inżynieria środowiska, kierunek biologiczno ? rolniczy, ochrona środowiska, archeologia;

 techniczne –  budownictwo, metalurgia, inżynieria lotnictwa, inżynieria materiałowa;

• wojskowe – bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne i ochrona granic, bezpieczeństwo narodowe;

• służby mundurowe – Jednostka Wojskowa w Grudziądzu NSR,  Jednostka Wojskowa Sił Powietrznych w Koszalinie, Policja;

• inne kierunki – turystyka i rekreacja, hotelarstwo i turystyka, wychowanie fizyczne, kosmetologia, dziennikarstwo muzyczne, studium, szkoły policealne;

>>ZBIORCZE ZESTAWIENIE WZGLĘDEM KLAS I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA<<Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest