nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Międzyklasowa wycieczka do Obozu Zagłady w Bełżcu.

23.04.2009 Administrator

 Przez długi czas po zakończeniu wojny teren dawnego obozu był opuszczony i dewastowany. Pierwszy pomnik upamiętniający ofiary postawiono dopiero w grudniu 1963r. Miejsce pamięci w obecnym kształcie zostało otwarte 3 czerwca 2004 r. jako wspólny projekt American Jewish Committee oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Szczególną jego częścią jest pomnik będący jednocześnie cmentarzyskiem ofiar.

 Dnia 30 października 2008 r. w tym miejscu doszło do spotkania uczniów Naszej szkoły wraz z opiekunami z młodzieżą z Izraela, która odwiedziła obóz zagłady w Bełżcu.

Nasi uczniowie zostali zaproszeni przez grupę młodzieży z Izraela do uczestnictwa w zorganizowanej przez nich uroczystości w miejscu upamiętniającym tragedię ich narodu. Uczniowie mieli możliwość w tak wyjątkowym miejscu poznać chociaż niewielki fragment historii, kultury i religii narodu żydowskiego współistniejącego przez wiele pokoleń na ziemiach polskich razem z narodem polskim. Uczestnictwo w modlitwie Kadisz, będącej w tradycji i religii żydowskiej również modlitwą za zmarłych a odmówionej przez młodzież izraelską w miejscu zagłady, pozwoliło uzmysłowić również młodym Polakom okupacyjną tragedię obu narodów. Zobaczyć chwile autentycznego wzruszenia i łez ich rówieśników.

 Spotkanie to stworzyło być może kolejną możliwość przełamania istniejących stereotypów. Pokazało, że młodość niezależnie od narodowości, religii czy rasy niesie w sobie radość życia, ciekawość świata i otwartość w kontaktach z rówieśnikami.

 Uczniowie zwiedzając ekspozycję muzealną poznali również fragmenty historii regionalnej, bowiem wśród nazw miejscowości skąd pochodziły ofiary Obozu Zagłady w Bełżcu widniały znane uczniom nazwy miast takich jak: Rudnik, Radomyśl, Ulanów, Rozwadów, Tarnobrzeg, Rzeszów. Pokazywały one , że ofiary Bełżca były kiedyś mieszkańcami naszego regionu. Wiele wzruszeń i powodów do refleksji dało młodzieży zobaczenie osobistych rzeczy ofiar i form uprzedmiotowienia życia ludzkiego. Zapadły na pewno w pamięci naszych uczniów pełne tragizmu słowa dziecka umieszczone na ekspozycji ?Mamusiu, mamusiu, dlaczego?
Przecież byłem grzeczny! Ciemno, ciemno????

 Mam nadzieję, że uczniowie w tak sugestywny sposób lepiej poznali istotę Holocaustu. Zrozumieli co się dzieje, kiedy życia ludzkiego nie traktuje się jako wartości samej w sobie, a jeden człowiek jest poniżany przez innych, będących w służbie fanatycznej nietolerancji. Jeżeli zatem narody chcą pokojowo współistnieć, szczególnie ludzie młodzi powinni uznawać i szanować innych oraz postrzegać różnorodność i inność jako pozytywne i wzbogacające doświadczenie.

Uczestnicy wycieczki: uczniowie klas IIA, IIC, IIG, IIIE, IITB1 Opiekunowie: mgr Jan Muniak, mgr Anna Nowak, mgr Anna Ryzak

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest