nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE

30.09.2010 Administrator

Najważniejsze spośród nich to:
– bezpłatne i solidne przygotowanie do obowiązkowej matury z matematyki,
– pozyskanie bezpłatnych podręczników i materiałów dydaktycznych,
– możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich,
– dostęp do Platformy Edukacyjnej zawierającej kursy e-learningowe i testy,
– możliwość udziału w konkursach,
– dla wyróżniających możliwość udziału w bezpłatnych letnich obozach w atrakcyjnych miejscach turystycznych,
– udział uczniów w Projekcie jest bezpłatny.
Projekt ?Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne? jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.
Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej).

Działania planowane w ramach projektu:
Program ?Matematyka nie jest trudna ? uwierz w siebie?
? Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabych (po 2 godziny w tygodniu w każdym roku szkolnym)
? Warsztaty matematyczne dla uczniów ? prowadzone przez nauczycieli akademickich (dla każdej grupy 2 wizyty na każdy rok szkolny )
? Seminaria metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia, w zakresie pracy z uczniem słabym
? Internetowa Klasa Matematyczna ?Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki (3 razy w roku szkolnym uczniowie będą rozwiązywać testy sprawdzające przygotowane i ujednolicone przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie)
? Konkursy matematyczne ?Zostań Pitagorasem?, których celem będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce
            Letnie obozy matematyczne dla laureatów konkursu ?Zostań Pitagorasem?

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.mum.univ.rzeszow.pl

                                                                                                                                                                            Opracowała: D.CibaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest