nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Na granicy światów ? Cmentarz Łyczakowski we Lwowie.

22.10.2010 Administrator

 

 

 

Nic tak nie wiąże przeszłości z teraźniejszością jak mogiły zmarłych. Wyznaczają one ciągłość historyczną rodzin, pokoleń wreszcie narodów i państw. Miejsce pochówku, otoczone ciszą ma zawsze szczególny charakter. Jednoczy jak chyba żadne inne ludzi różnych pokoleń i przekonań. Nieważne czy  się było możnym czy maluczkim. Czy poległo na polu bitewnym czy zasnęło snem wiecznym w domowym zaciszu.
Każda metropolia niczym wielowiekowe drzewo spowita jest pierścieniami pokoleń. Lwów jako jedno z miasta leżących na skrzyżowaniu dróg i kultur, był stolicą kraju, w którym przenikały się nawzajem różne społeczności. Potencjał kulturalny miast znajduje odbicie nie tylko w pomnikach architektury ale także na cmentarzach, gdyż w stałej symbiozie z miastami rozwijały się nekropolie ? swoiste dzielnice do których karty meldunkowe wydawał Charon.

Warszawa ma Powązki, Kraków ? Rakowice, Wilno ? Rossę a Lwów ? Łyczaków.
Od początku swego istnienia Cmentarz Łyczakowski miał charakter szczególny. Był i jest głównym cmentarzem Lwowa i zarazem jedną z najważniejszych nekropolii w dziejach kultury polskiej. Zajmuje teren 40ha. Spoczywa tu ponad 500tyś. osób w tym ponad 20 tyś. zasłużonych dla kultury polskiej, m.in. S. Banach, B. Dybowski, S. Goszczyński, A. Grottger, M. Konopnicka, G. Zapolska i wielu innych zasłużonych na polu nauki, gospodarki, polityki.

Cmentarz Łyczakowski Panteonem BENE MERENTIUM / Dobrze zasłużonych.
 Na cmentarzu Łyczakowskim znalazło wieczny spoczynek wielu żołnierzy z różnych pokoleń walczących o niepodległość Polski. Długą listę otwierają żołnierze Kościuszki (zachowały się tylko 4 groby), żołnierze Napoleona ( kilkanaście grobów), powstańcy listopadowi tzw. Cmentarz Żelaznej Kompanii oraz powstańcy styczniowi. Cała ta kwatera nazywana jest Górką Powstańców.
 ? SEMPER FIDELIS? (Zawsze wierni)

Szczególnym miejscem jest kwatera Orląt Lwowskich (cmentarz obrońców Lwowa)
? Ginęli bez bicia dzwonów
Pogrzebnych dywanów
Ofiarnych misteriów.
Gwiazdy były ich wyrocznią
I zwiastunem śmierci
Głosem, który nie umilknie
Na ołtarzu życia?.?
                             S.Marszałek ? Guniewska

Cmentarz obrońców Lwowa powstawał w latach 1921- 1938. Spoczywają tu również lotnicy amerykańscy, żołnierze francuscy. Kwatera została zdewastowana w 1971 roku na polecenie władz sowieckich. Prochy jednego z orląt zostały przeniesione w 1925 roku do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Cmentarz Orląt został odnowiony w latach 1997 ? 2000.

 

? Na progu XXI stulecia
Pamiętajmy o przeszłości
Ale myślmy o przyszłości.?
(Napis na murze upamiętniający pobyt prezydentów Polski i Ukrainy na Cmentarzu Orląt w 1999 roku.)

,,Możeś ty zwiedzał paryskie cmentarze?
Lub w innych grodach nasze śmierci pola?
Możeś podziwiał kaplice, ołtarze,
Nad które smutna wystrzela topola.
Wszystko ci mówi tam o innym świecie,
Na grobach stoją niepojęte słowa.
Brat śpi przy bracie, może wróg przy wrogu.
W głąb byś wygrzebał całe pokolenia.?
Elżbieta Bośniacka

W dniach 7-10. X .2010 uczniowie stalowowolskich szkół : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T .Kościuszki, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 porządkowali kwatery powstańców styczniowychi listopadowych. Wyjazd zorganizował pan Aleksander Szczęch  Prezes Towarzystwa Pomocy Rodakom na Kresach oraz Przyjaciół Lwowa.

Opracował: J. M.

Źródła:
1. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie S. S. Nicieja, Ossolineum, Wrocław 1989
2. Nekropolie Królów i Książąt Polskich Adam Bujak, wyd. Sport i turystyka 1988
3. Śladem Lwowskich Orląt, Hannelore Klijanienko- Mazurkiewicz, Anna Rakuś,Rzeszów 2002

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest