nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Nabór elektroniczny

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat).

 

Absolwentom gimnazjów z powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie zakłada  ich macierzyste gimnazjum. Kandydaci spoza powiatu powinni samodzielnie założyć takie konto lub za pośrednictwem naszej szkoły.
Korzystając z konta należy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać oddziały z maksymalnie 3 szkół i wydrukować gotowe podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

Wydrukowane z systemu wnioski o przyjęcie  należy przynieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – do nas od 09 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r. do Punktu Naboru w bibliotece szkolnej.
Każdy wniosek, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica, powinien wskazywać wybór oddziałów w maksymalnie 3 szkołach (nasze oddziały na:
zsnr2.stalowa-wola.pl).

 

Kandydaci do klas sportowych będą dodatkowo uczestniczyli w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych, które odbędą się w następujących terminach:

  • klasa sportowa LO (piłka nożna) – 21.05.2018 i 25.05.2018 r.

  • klasa o edukacji wojskowej LO – 22.05.2018 i 29.05.2018 r.

  • klasa technika eksploatacji portów i terminali – 22.05.2018 i 29.05.2018 r.

 

Od 22 czerwca do 27 czerwca 2018 r. kandydaci spoza powiatu stalowowolskiego powinni donieść świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci z naszego powiatu nie przynoszą świadectw i zaświadczeń ponieważ oceny wpisują do systemu ich macierzyste gimnazja.

 

29 czerwca 2018 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – każdy kandydat znajdzie także odpowiednią informację na swoim koncie w systemie elektronicznym.  
Jeżeli kandydat chce zmienić oddział/szkołę do której został zakwalifikowany może wypełnić i złożyć odwołanie.
Osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę podjęcia nauki i dostarczają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (skierowania wydaje szkoła), dwie fotografie, kartę zdrowia z gimnazjum, oświadczenie o wyborze religii/etyki, a kandydaci do klas sportowych przynoszą dodatkowo pisemną zgodę rodziców (druk wydaje szkoła) i zaświadczenie od lekarza sportowego.

 

06 lipca 2018 r. nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Indywidualna informacja dla każdego kandydata będzie opublikowana na jego koncie w systemie naboru.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest