nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Nabór elektroniczny

28.02.2019 Elżbieta Zawisza

Rekrutacja do pierwszych klas 2019/2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli  odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Oddzielnie są rekrutowani absolwenci gimnazjów i oddzielnie absolwenci szkół podstawowych.

 

Absolwentom obu typów szkół z terenu powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie zakłada  ich macierzyste gimnazjum/szkoła podstawowa. Kandydaci spoza powiatu powinni samodzielnie założyć takie konto lub za pośrednictwem naszej szkoły.
Korzystając z konta należy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać oddziały z maksymalnie 3 szkół i wydrukować gotowe podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

Wydrukowane z systemu wnioski  należy przynieść tylko do szkoły pierwszego wyboru (czyli tej, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu) – do nas od 13 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do tzw. Punktu Naboru znajdującego się w szkole (p. 201).

Uwaga: kandydaci do klas sportowych powinni przynieść wnioski do 15.05.2019 r.


Każdy wniosek, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica, powinien wskazywać wybór oddziałów w maksymalnie 3 szkołach (nasze oddziały na:
zsnr2.stalowa-wola.pl w zakładce „KIERUNKI”).

 

Kandydaci do klas sportowych będą dodatkowo uczestniczyli w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych, które odbędą się w następujących terminach:

  • klasa sportowa LO (piłka nożna) – 13.05.2019 i 20.05.2019 r. (godz. 09:00)

  • klasa o edukacji wojskowej LO – 16.05.2019 i 23.05.2019 r. (godz. 10:00)

 

Od 21 czerwca do 28 czerwca 2019 r. kandydaciktórzy samodzielnie zakładali konto w systemie powinni donieść kopie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu. Kandydaci, których konta zakładały ich macierzyste gimnazja/szkoły podstawowe nie przynoszą świadectw i zaświadczeń ponieważ oceny są weryfikowane przez ich szkoły.

 

05 lipca 2019 r. zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – każdy kandydat znajdzie także odpowiednią informację na swoim koncie w systemie elektronicznym.  
Jeżeli kandydat chce zmienić oddział/szkołę do której został zakwalifikowany może wypełnić i złożyć odwołanie.


Osoby zakwalifikowane (od 05 lipca do 10 lipca 2019 r.) potwierdzają wolę podjęcia nauki i dostarczają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (skierowania wydaje szkoła), dwie fotografie, kartę zdrowia z gimnazjum/szkoły podstawowej, oświadczenie o wyborze religii/etyki, a kandydaci do klas sportowych przynoszą dodatkowo pisemną zgodę rodziców (druk wydaje szkoła) i zaświadczenie od lekarza sportowego.

 

12 lipca 2019 r. nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Indywidualna informacja dla każdego kandydata będzie opublikowana na jego koncie w systemie naboru.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest