nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Nabór elektroniczny 2010/2011

07.03.2010 Administrator

 

 

Szczegółowa informacja o systemie znajduje się na stronie:  https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

W systemie kandydat może wybrać do 3 szkół ponadgimnazjalnych i dowolną ilość klas, do których pragnie kandydować, układając je w wybranej przez siebie kolejności (najbardziej upragniona klasa jako pierwsza itd.). Kolejność wskazanych klas jest bardzo istotna.

Jeżeli uczeń wybiera naszą szkołę jako pierwszą, w której chce kontynuować naukę i nie jest wpisany do systemu, powinien pobrać i wypełnić podanie  (POBIERZ PODANIE w formacie PDF>>>) oraz dać je do podpisu rodzicom. Następnie należy zgłosić się z podaniem do Punku Naboru w naszej szkole w terminie 17-28 maja 2010r.
Komisja rekrutacyjna wpisze dane kandydata oraz jego preferencje do systemu.

Kandydat, którego dane zostały wpisany do systemu przez szkołę ponadgimnazjalną lub samodzielnie, musi przynieść do tejże szkoły kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym w terminie: 25-28 czerwca 2010r. Ilość kopii powinna być zgodna z ilością wybranych szkół.

Kandydaci wprowadzeni do systemu przez szkołę gimnazjalną kopii nie przynoszą.

 

Podanie ucznia, którego dane zostały wpisane do systemu przez gimnazjum lub samodzielnie, jest generowane przez system naboru, wydrukowane i podpisane przez rodzica powinno zostać złożone wyłącznie do szkoły ponadgimnazjalnej, którą uczeń wybrał jako pierwszą (termin: 17-28 maja 2010).

Po ogłoszeniu przez dyrektora szkoły listy kandydatów (2 lipca 2010), w przypadku niezakwalifikowania się ucznia do tej szkoły, kandydat przenosi podanie do szkoły, w której został zakwalifikowany.

 

Kandydaci do klasy sportowej (I-TD) i klasy wojskowej (I-w) zgłaszają się na próby sprawności fizycznej w wyznaczonym terminie. Zaliczenie takiej próby zostaje odnotowane w naborze elektronicznym.

 

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki przynosząc oryginały świadectwa i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym w terminie: 5-6 lipca 2010 r.

 

DOKUMENTY KANDYDATA SKŁADANE W SZKOLE ZAWIERAJĄ:

 

a) podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem rodzica (przyjmowane 17-28 maja),

b) kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum  w liczbie odpowiadającej ilości szkół wybranych przez absolwenta, jeżeli absolwent samodzielnie logował się do systemu lub wprowadzany był do systemu w szkole pierwszego wyboru (przyjmowane 25-28 czerwca),

c) kserokopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej ilości szkół wybranych przez absolwenta, jeżeli absolwent samodzielnie logował się do systemu lub wprowadzany był do systemu w szkole pierwszego wyboru (przyjmowane 25-28 czerwca),

d)dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (przyjmowane od 5-6 lipca br.),

e) karty zdrowia ( w przypadku szkół dla młodzieży),

f) kandydaci do szkół zawodowych, klasy sportowej i wojskowej dodatkowo załączają zaświadczenie lekarskie (w sierpniu, na podstawie skierowania dyrektora szkoły na badania) oraz zgodę rodziców na naukę w tej klasie.

 

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:

– opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– opinię trenera (klasa sportowa i wojskowa),

– zaświadczenia dla laureatów turniejów organizowanych dla uczniów szkół zasadniczych,

– zaświadczenia o osiągnięciach ucznia o których mowa w par 19 ust.10 lit. a i b. Rozporządzenia MEN z dnia 27 lipca 2007r. Dz. U. z dn. 3 sierpnia 2007r. stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie czy klasie (skierowanie na badanie daje dyrektor szkoły).

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest