nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Sport

Najlepszy Sportowiec

05.09.2013 Maciej Bzymek-Polański

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie ZSP Nr 2  mogą rywalizować o tytuł Najlepszego Sportowca.Punkty będą przyznawane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.Rywalizację koordynuje mgr Maciej Bzymek-Polański.Regulamin dostępny poniżej.

Regulamin
współzawodnictwa o tytuł najlepszego sportowca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Tadeusz Kościuszki w Stalowej Woli
 
1.     W sportowej rywalizacji o tytuł Najlepszego Sportowca Szkoły mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSP nr 2 w Stalowej Woli.
2.     Tytuł będzie przyznawany  osobno dla chłopców i dziewcząt na zakończenie roku szkolnego.
3.     Tytuł najlepszego sportowca może otrzymać uczeń, który uzyska:
·        przynajmniej dobrą ocenę z zachowania,
·        przynajmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,
·        promocję do klasy następnej,
·        odpowiednią liczbę punktów w klasyfikacji końcowej.
4.     Punkty do współzawodnictwa przyznawane będą za:
·        reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i inne Związki Sportowe,
·        regularny całoroczny udział w sportowych zajęciach dodatkowych organizowanych przez naszą szkołę,
·        udział w masowych imprezach sportowych,
·        prace społeczne na rzecz szkoły , np.: porządkowanie obiektów sportowych, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych,
·        średnią ocen na świadectwie szkolnym
5.     Za niegodne sportowca reprezentowanie szkoły, mogą być przyznawane punkty karne.
 
 
 
6.     Tabela punktowa:

Rodzaj punktacji

Poziom zawodów

Wyniki

Miejsca

Punkty

Uwagi

I

II

III

Dalsze miejsca

Szkolny Związek Sportowy

Powiatowe

6

4

2

1

Weryfikacja na podstawie protokołów końcowych

Rejonowe

8

6

4

2

Półfinał wojewódzki

10

8

6

4

Finał wojewódzki

20

15

10

5

Imprezy masowe

Powiatowe

4

3

2

1

Weryfikacja na podstawie nagród

Regionalne

5

4

3

2

Ogólnopolskie

6

5

4

3

Prace społeczne

Ocena opiekuna

Max. 5 pkt.

Każdorazowo

Świadectwo – średnia

4,00 i wyżej

5

Weryfikacja na podstawie świadectwa

4,5 i wyżej

10

SKS

Ocena opiekuna

Max. 10

Jednorazowo

Inne Związki Sportowe

Ocena opiekuna

Max. 15

Weryfikacja na podstawie nagród

Punkty ujemne

Ocena opiekuna

Max. – 5

Każdorazowo

 
Opracowanie i prowadzenie :
mgr Maciej Bzymek-Polański


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest