nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Odpowiedzi na pytania oferentów

19.09.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedzi na pytania dot. przetargu pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu: Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

ODPOWIEDŹ 1 [PDF]

 

ODPOWIEDŹ 2 [PDF]

 

FORMULARZ [DOCX]

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest