nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Odpowiedzi na pytania

04.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

W związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego dot. usługi przeprowadzenia kursów w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Projekt prowadzony jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Odpowiedzi

 

pasKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest