nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Odpowiedzi na pytania

04.04.2018 Elżbieta Zawisza

W związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego dot. usługi przeprowadzenia kursów w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Projekt prowadzony jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Odpowiedzi

 

pasKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest