nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Odznaczeni Medalem Pro Memoria

04.10.2009 Administrator

Intensywna i efektywna działalność Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki: krzewienie  pamięci o bohaterach narodowych, zamiłowanie do historii, organizacja uroczystości patriotycznych, stała pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę ? stała się przyczynkiem do wystąpienia  przez Panów Generałów z wnioskiem o nadanie delegacji szkoły Medalu Pro Memoria. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalem Pro Memoria  odznaczeni zostali: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli,  mgr Włodzimierz Smutek, Wicedyrektor szkoły  mgr Longina Ordon oraz absolwent szkoły  Przemysław Dąbek.


Generał Stanisław Nałęcz Komornicki skierował do wyróżnionych te słowa: Proszę przyjąć ten symbol pamięci, którą wszyscy powinniśmy zachowywać dla naszej przeszłości. Bardzo serdecznie gratuluję, że to Państwo macie swój ogromny wkład w tym dziele. W pracy z młodzieżą ? naszym następcą – istotne jest, by młodzi ludzie zrozumieli, że historia daje nam nauki na dziś i na przyszłość. Takie będą przecież Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Dyrektor szkoły, Włodzimierz Smutek w słowach podziękowania przekazał – obecnym podczas uroczystości Kawalerom Orderu Wojennego Virtuti Militari – refleksję: Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to nowy impuls do tego, byśmy mogli tę pracę wychowawczą z młodzieżą skutecznie kontynuować.  

   Złota Kościuszkowska ze Stalowej Woli zyskała także najwyższe uznanie wśród środowisk kościuszkowskich w Polsce i została (pośród 200 szkół) desygnowana przez Polską Fundację Kościuszkowską i Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki  w Warszawie na Stolicę Federacji Szkół Kościuszkowskich w Polsce.
W  tym roku szkolnym ZSP Nr 2  będzie pełnić rolę gospodarza Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Kościuszkowskich.

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest