nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

09.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu pn.: „Jak to jest zrobione – II edycja”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

 

 

 

OGŁOSZENIE [PDF]

OPIS [PDF]

FORMULARZ [DOCX]

UMOWA [PDF]

 

pas

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest