nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

09.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu pn.: „Jak to jest zrobione – II edycja”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

 

 

 

OGŁOSZENIE [PDF]

OPIS [PDF]

FORMULARZ [DOCX]

UMOWA [PDF]

 

pas

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest