nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Filmoteka szkolna

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

05.12.2019 Jakub Bożek

26 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej .

Wzięli w niej udział uczniowie klas IVTLM i IITLG pod opieką pani Justyny Świecy.

 

Olimpiada to interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach.

 

 

 

Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest