nivo slider image nivo slider image

Nowoczesne techniki wykończeniowe wnętrz

18.05.2009 Administrator

Podczas prezentacji można było zapoznać się z metodami wykonania takich technik wykończeniowych jak: stiuk wenecki, glinka wenecka, tynk antyczny i trawertyn.

 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przyglądali się  pokazowi, a na koniec sami mogli spróbować swoich sił przy wykonywaniu w/w technik.

 

Firma ?PARA? przyjechała i przeprowadziła pokaz na zaproszenie nauczyciela zawodu Jacka Bożka, który czuwał nad przebiegiem przedsięwzięcia.

 

przygot. Jacek Bożek

 


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

18.05.2009 Administrator

 

Corocznie zainteresowanie uczniów nie jest przypadkowe. Wynika ono ze świadomości korzyści będących efektem odnoszonego sukcesu oraz faktu, że nasza szkoła często odnosi sukcesy w tej olimpiadzie.

W bieżącym roku szkolnym do zawodów okręgowych XXII edycji OWiUB zakwalifikowali się:

 

Katarzyna Bednarz (III-TB),

Tomasz Drąg (IV-TB2),

Paweł Krawiec (III-TB),

Paweł Partyka (III-TBO),

Marcin Sender (IV-TB1). 

Ta wspaniała piątka pod opieką p. Jadwigi Sochy w sobotę 7 marca br. zmagała się z zadaniami na eliminacjach okręgowych wraz z reprezentantami innych techników budowlanych naszego województwa.

 

Trzymamy za nich kciuki!

 

przygot. Barbara Dzikowska

 


Seminarium SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

18.05.2009 Administrator

 

 

 

W seminarium uczestniczyli:

 

> starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Marek Soja,

> dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (partnera projektu) p. Krystyna Wróblewska,

> przedstawiciele stalowowolskiego starostwa powiatowego w osobie wicestarosty p. Janusza Zarzecznego i Naczelnika  Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia p. Bożeny Karlik,

> komendant WKU w Nisku ppłk Krzysztof Hocek,

> przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli p. Katarzyna Jędrusińska,

> dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli,

> przedstawiciele firm: ?STEMAR? ze Stalowej Woli,  MOTA ? ENGIL POLSKA.S.A. ? region Rzeszów, GENERALI T.U.  S.A., Pearson Education,

> przedstawiciele lidera projektu WSEiI  w Lublinie w osobie koordynatora merytorycznego p. Aliny Reszki oraz prowadzącej seminarium p. Anny Rakuś  – koordynatora regionalnego dla woj. podkarpackiego (PCEN Rzeszów),

> młodzież z pierwszych klas technikum.

 

Celem seminarium było zidentyfikowanie potrzeb środowiska oświatowego i samorządowego powiatu stalowowolskiego co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach o profilu zawodowym, a także odnośnie dostosowania programów do rynku pracy.

 przygot. Elżbieta Zawisza
 
 

Małe Wielkie Radio

17.05.2009 Administrator

Regulamin konkursu

 • 1. Konkurs prowadzony jest przez POLSKIE RADIO RZESZÓW i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • 2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach : szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne.
 • 3. W konkursie mogą wziąć udział szkoły z województwa podkarpackiego, które do 23.04.2009 r. prześlą do Polskiego Radia Rzeszów autorski scenariusze słuchowiska. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolna ilość scenariuszy, jednak nie więcej niż jeden tekst z jednej klasy biorącej udział w konkursie szkoły .Treść słuchowiska powinien zawierać się na 5-10 stronach maszynopisu.
 • 4. Wymogi merytoryczne: akcja słuchowiska powinna toczyć się współcześnie i dotyczyć spraw bliskich młodemu człowiekowi .
 • 5. Konkurs trwa od 23.02 2009 do 23.04. 2009 r.
 • 6. Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście w 5 kopiach na adres: Polskie Radio Rzeszów, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, z dopiskiem ?Małe Wielkie Radio”.
 • 7. Do dnia 30.04.2009 r. jury powołane przez Polskie Radio Rzeszów i Kuratorium Oświaty wybierze najciekawszy scenariusz w kategorii szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 • 8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na antenie Polskiego Radia Rzeszów 1.05.2009 r. w serwisach informacyjnych a także na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl i stronie internetowej Kuratorium www.ko.rzeszow.pl.
 • 9. Laureaci konkursu maja prawo zrealizować scenariusz i przygotować słuchowisko. Do 29.05.2008 r. Polskie Radio Rzeszów udostępni laureatom konkursu studio do profesjonalnego przygotowania i realizacji słuchowiska.
 • 10. Koszty udostępnienia studia oraz koszt realizacji nagrania pokrywa Polskie Radio Rzeszów.
 • 11. Polskie Radio Rzeszów wskaże dziennikarza i realizatora dźwięku, którzy będą koordynować działania w studiu i udzielą pełnej pomocy merytorycznej w czasie nagrywania słuchowiska. Polskie Radio Rzeszów zapewni konsultacje techniczne przed przystąpieniem do realizacji.
 • 12. Zrealizowane słuchowiska zostaną zaprezentowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów 1.06.2009 i 8.06.2009 r. oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl

Złota Kościuszkowska na białoruskich urodzinach Kościuszki

16.05.2009 Administrator

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy z okazji swego Złotego Jubileuszu szereg efektywnych kontaktów z Polską Fundacją Kościuszkowską, ze Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i z Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Od tej pory przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczł we wszystkich ważnych wydarzeniach związanych  z kultywowaniem tradycji kościuszkowskiej w kraju i zagranicą.

 

Na zaproszenie prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr Leszka Marka Krześniaka i prezesa Białoruskiej Fundacji Kościuszkowskiej, Leonida Nestarczuka delegacja szkoły w dniach 3 i 4 lutego 2009 r. przebywała na Białorusi i odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Białoruskiej i Polskiej Rodziny Kościuszkowskiej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, mgr Włodzimierz Smutek , wicedyrektor Longina Ordon, wicedyrektor Lucyna Dul oraz nauczyciele: Jan Muniak i Artur Jarem, podczas głównych białoruskich uroczystości kościuszkowskich , złożyli kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach  oraz przed kamieniem upamiętniającym Kościuszkę w Mereczowszczyźnie.  Dalsza część uroczystości odbyła się w domu urodzin Tadeusza Kościuszki – obecnie muzeum mieszczące się w drewnianym, krytym strzechą dworku, zrekonstruowanym na podstawie materiałów historycznych na oryginalnych fundamentach domu, który spłonął doszczętnie w 1943 roku. Muzeum powstało dzięki finansowemu wsparciu Stanów Zjednoczonych i Białorusi. Dyrektor naszej szkoły, mgr Włodzimierz Smutek decyzją Kapituły Szkolnej Odznaki Godny Patrona nadał to wyróżnienie Leonidowi Nestarczukowi i Galinie Kryniec ? dwóm najwybitniejszym osobowościom na Białorusi, które  z wielkim zaangażowaniem  i sercem troszczą o to, by pamięć o Kościuszce była wciąż żywa. Pani Dyrektor Kościuszkowskiego Muzeum otrzymała w darze od stalowowolskiej delegacji Medal Jubileuszowy wykuty  z okazji 50 ? lecia Zespołu Szkół Nr 2, który z  wyrazami wdzięczności dołączyła do eksponatów muzealnych na bieżąco uzupełnianych przez pasjonatów tradycji kościuszkowskiej. 

 

W oficjalnych uroczystościach urodzinowych Kościuszki wzięli  udział:  Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Brześciu, charge d’affaires ambasady USA w Mińsku,  naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz miejscowi Białorusini, którzy ze wzruszeniem opowiadali o  swoich indywidualnych przedsięwzięciach mających na celu przywrócenie pamięci o Tadeuszu Kościuszce na jego rodzinnej ziemi.

 

Delegacja stalowowolskiej szkoły   podczas pobytu na Białorusi poznała specyfikę pracy szkół  i Domu Kultury w Małarycie, miejscowości w województwie brzeskim.Tu podjęto gości koncertem muzycznym w wykonaniu nauczycieli, uczniów  oraz zespołu ludowego  o międzynarodowej renomie.

 

Kontynuację współpracy stalowowolskiej szkoły z Białoruską Fundacją Kościuszkowską  stanie się m. in. organizacja  Zjazdu Federacji Szkół Kościuszkowskich, którego gospodarzem  z powołania Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie? będzie  Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

 

przygotowała mgr L. Ordon


Kinezjologia edukacyjna usprawnia procesy nauczania i uczenia się

16.05.2009 Administrator

 

Unikatowa opatentowana metoda Dennisona (Gimnastyka mózgu ), wykorzystująca odkrycie mechanizmów integracji bądź rozłączności ruchu i myślenia, uznawana jest w rankingach publikowanych w USA za jedną z trzech najefektywniejszych metod wspierających nauczanie i i uczenie się.

 

Spora grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 ukończyła niedawno 32 ? godzinny kurs  z Gimnastyki mózgu Nauczyciele poznali program pozwalający pracować z młodzieżą nie mającą trudności  w nauce, a pragnącą usprawnić swoje możliwości uczenia się, jak i uczniami mającymi różnorodne trudności w nauce.Metoda Dennisona pozwala efektywniej realizować podjęte zadania  i radzić sobie z trudnościami w funkcjonowaniu. Każda klasa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Poznane techniki  ułatwią nauczycielom stawianie ucznia w takiej sytuacji, by odczuwać potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy.

 

Uczestnicy kursu: mgr Małgorzata Grzesik ? nauczyciel języka polskiego, mgr Edyta Pawłusiak ? nauczyciel fizyki, mgr inż. Anna Mróz ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr inż. Renata Bis ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr inż. Tamara Stadnik ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr Izabela Hamot ? psycholog, mgr Longina Ordon ? wicedyrektor , nauczyciel języka polskiego – po ukończeniu intensywnego kursu otrzymali certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów i międzynarodowy certyfikat FKE USA, respektowany w zasadzie we wszystkich krajach świata. Nauczycielom zainteresowanym i zaangażowanym  we wprowadzaniu najnowocześniejszych metod pracy z uczniami ? pozostaje życzyć jak najlepszych efektów i satysfakcji w pracy z młodzieżą.

Jerzy Kopeczek-Instruktor kinezjologii edukacyjnej i arte-kinezjologii,

trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne


Zajęcia pozalekcyjne

16.05.2009 Administrator

Anna Haliniak –  Koło przedsiębiorczości – 1 godz. tyg

Lidia Harasymów –  Kółko biologiczno – chemiczne – 1 godz. tyg

Lucyna Iwaszczuk  – Szkolne Koło PCK – 1 godz. tyg

Marcin Kapuściński  – Kółko projektowe (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)- 1 godz. tyg

Bogusław Łój, Aneta Hrynkiewicz –  Koło honorowych Dawców Krwi– praca ciągła

Anna Miazga –  Zajęcia z chemii dla maturzystów – 1 godz. tyg (wtorki)

Renata Pachacz  – Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad z religii– praca ciągła

Piotr Burszta –  Szkolny Klub Fotograficzny MIGAWKA– praca ciągła

Jacek Paź  – Konsultacje z matematyki– 1 godz. tyg

Anna Ryzak  – Zajęcia z historii dla maturzystów- 1 godz. tyg

Małgorzata Olejarz –  Zajęcia pozalekcyjne SKS – koszykówka– 1 godz. tyg

Łukasz Rzeszutko  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – koszykówka– 1 godz. tyg

Artur Jarem  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – siatkówka– 1 godz. tyg

Rafał Sroczyński –  Zajęcia pozalekcyjne SKS – lekkoatletyka– 1 godz. tyg

Natasza Szponar-Grabowska  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – aerobik– 1 godz. tyg

Paweł Wtorek  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – piłka nożna– 1 godz. tyg

 

Zajęcia zaplanowane od 6 października  do 19 grudnia 2008

 

Język polski  dla maturzystów  – A. Bilska – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

Język polski dla maturzystów  – M. Grzesik – 1 godz. tyg. – piątek 7.10

Język polski dla maturzystów  – A. Hrynkiewicz – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35 lub14.35

Język polski dla maturzystów  – E. Łuszczak – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35; co drugi wtorek 12.40

Język polski dla maturzystów  – M. Ścipień – 1 godz. tyg. – co drugi wtorek 14.30; co drugi czwartek 13.35

 

Język angielski dla maturzystów  M. Mazur – 1 godz. tyg. – piątek 13.00

Język angielski dla maturzystów  – M. Waśko – 1 godz. tyg. – co druga sobota 2 godz. o 12.00

Język niemiecki dla maturzystów  – B. Adach – 1 godz. tyg. – środa 14.30

 

Język niemiecki dla maturzystów  – J. Buczek – 1 godz. tyg. – sobota 8.00

Język niemiecki dla maturzystów  – A. Jurkiewicz – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 14.25; co druga środa 14.30

 

Matematyka dla maturzystów  – M. Jaklińska – 1 godz. tyg. – poniedziałek 13.35

Matematyka dla maturzystów  – L. Pałys – 1 godz. tyg. – poniedziałek 13.35

Matematyka dla maturzystów  – T. Sekulski – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

 

Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów  – L. Iwaszczuk – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35; co drugi piątek 13.35

Geografia dla maturzystów  – A. Nowak – 1/2 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35

Sztuki walki  – D. Bańka – 6 godz. tyg. – sobota 4 godz. o 8.00; poniedziałek 2 godz. o 13.35

Zajęcia muzyczne  – M. Broniewski – 4 godz. tyg. –  poniedziałek 13.35

Fizyka dla klas II – g i II – b  – K. Sroczyńska – 1 godz. tyg. –  co drugi piątek 13.35; co drugi poniedziałek 13.35

Przedmioty zawodowe dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Fietko – (kl. II – 6/7, III – 1) 1/2 godz. tyg. – co druga środa 7.10

Przedmioty zawodowe dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Mróz – (kl.  III – 3) 1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 12.40

Podstawy przedsiębiorczości dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Haliniak – 1/2 godz. tyg. – co drugi czwartek 13.35

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad – U. Adacha –  1/2 godz. tyg. – co druga środa 13.35

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad –  B. Dzikowska –  1/2 godz. tyg. – co drugi wtorek 14.30

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad – A. Machaj –  1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 14.25

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad –  J. Socha –  1/2 godz. tyg. – co druga środa 13.35

Język angielski Zajęcia wyrównawcze dla kl. II – TB1  – B. Piróg – 1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 7.10

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – M. Jaklińska – 1 godz. tyg. – poniedziałek 7.10

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – D. Ciba – 1 godz. tyg. – środa 13.35

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – L. Pałys – 2 godz. tyg. – wtorek 14.30; Piątek 13.35

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – J. Paź – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

 

 

 


Małe Wielkie Radio

16.05.2009 Administrator

 

 

2.Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach : szkoły gimnazjalne i ponad

gimnazjalne.

 

3.W konkursie mogą wziąć udział szkoły z województwa podkarpackiego, które do

23. 04. 2009 prześlą do Polskiego Radia Rzeszów autorskie  scenariusze

słuchowiska. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolna ilość scenariuszy,

jednak nie więcej niż jeden tekst z jednej klasy  biorącej udział w konkursie szkoły. Treść słuchowiska powinien zawierać się na 5-10 stronach maszynopisu.

 

4.Wymogi  merytoryczne: akcja słuchowiska  powinna toczyć się współcześnie i

dotyczyć spraw bliskich modemu człowiekowi.

 

5.Konkurs trwa od 23.02 2009 do23.04. 2009 r.

 

6.Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście w 5 kopiach na adres: Polskie Radio Rzeszów, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, z dopiskiem ?Małe Wielkie Radio”.

 

7.Do dnia 30.04.2009 r. jury powołane przez Polskie Radio Rzeszów i Kuratorium Oświaty wybierze  najciekawszy scenariusz w kategorii szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

 

8.Wyniki  konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości   na antenie Polskiego

Radia Rzeszów  1.05.2009 r. w serwisach informacyjnych a także na stronie

internetowej www.radio.rzeszow.pl i stronie internetowej Kuratorium

www.ko.rzeszow.pl

 

9.Laureaci konkursu mają prawo zrealizować scenariusz i przygotować słuchowisko.

Do 29.05.2008 r. Polskie Radio Rzeszów  udostępni  laureatom konkursu studio do profesjonalnego przygotowania i realizacji słuchowiska.

 

10.Koszty udostępnienia studia oraz koszt realizacji nagrania  pokrywa Polskie Radio

Rzeszów.

 

11.Polskie Radio Rzeszów wskaże dziennikarza i realizatora dźwięku, którzy będą

koordynować działania w studiu i udzielą pełnej pomocy merytorycznej w czasie

nagrywania słuchowiska. Polskie Radio Rzeszów zapewni konsultacje techniczne przed przystąpieniem do realizacji.

 

12.Zrealizowane słuchowiska zostaną zaprezentowane na antenie Polskiego Radia

Rzeszów 1.06.2009 i 8.06.2009 r. oraz na stronie internetowej

www.radio.rzeszow.pl

 

 

 

 


Finał Rejonowej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców

03.05.2009 Administrator

 

Nasza drużyna uległa jedynie ZS Tarnobrzeg. Był to bardzo wyrównany pojedynek, a o wyniku zadecydował tie break przegrany 13:15

 

Wyniki:

 

ZS Tarnobrzeg- ZS nr 2 Stalowa Wola 2:1

 

RCEZ Nisko- ZS nr 1 Nowa Dęba 2:1

 

ZS Tarnobrzeg- RCEZ Nisko  2:0

 

ZS nr 2 Stalowa Wola- ZS nr 1 Nowa Dęba  2:0

 

ZS nr 2 Stalowa Wola- RCEZ Nisko  2:0

 

ZS Tarnobrzeg- ZS nr 1 Nowa Dęba  2:0

 

Zestawienie punktowe:

 

1. ZS Tarnobrzeg  6 pkt

 

2. ZS nr 2 Stalowa Wola    5 pkt

 

3. RCEZ Nisko   4 pkt

 

4. ZS nr 1 Nowa Dęba   3 pkt

 

 

Skład naszej drużyny:  Muskus Witold, Bukryj Rafał, Kryza Michał, Nowak Piotr, Martyna Dariusz, Parus Maciej, Janczara Kamil, Ryś Przemysław , Lewiński Marcin, Jędrzejczak Radosław


Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców

03.05.2009 Administrator

 

Nasza drużyna zajęła III miejsce po porażce z LO KEN i zwycięstwie nad ZS nr 1. Nasi reprezentanci wystąpili w składzie: Paweł Ludyan IIIE, Marcin Lewiński IIID, Michał Grabowski ITB1, Mateusz Komsa ITB1, Paweł Skakuj ITDS, Mateusz Sioda ITDS, Konrad Kochan 1-2, Bartek Szabla 1-2, Tomasz Paleń 1-2Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest