nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Nowoczesne techniki wykończeniowe wnętrz

18.05.2009 Administrator

Podczas prezentacji można było zapoznać się z metodami wykonania takich technik wykończeniowych jak: stiuk wenecki, glinka wenecka, tynk antyczny i trawertyn.

 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przyglądali się  pokazowi, a na koniec sami mogli spróbować swoich sił przy wykonywaniu w/w technik.

 

Firma ?PARA? przyjechała i przeprowadziła pokaz na zaproszenie nauczyciela zawodu Jacka Bożka, który czuwał nad przebiegiem przedsięwzięcia.

 

przygot. Jacek Bożek

 


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

18.05.2009 Administrator

 

Corocznie zainteresowanie uczniów nie jest przypadkowe. Wynika ono ze świadomości korzyści będących efektem odnoszonego sukcesu oraz faktu, że nasza szkoła często odnosi sukcesy w tej olimpiadzie.

W bieżącym roku szkolnym do zawodów okręgowych XXII edycji OWiUB zakwalifikowali się:

 

Katarzyna Bednarz (III-TB),

Tomasz Drąg (IV-TB2),

Paweł Krawiec (III-TB),

Paweł Partyka (III-TBO),

Marcin Sender (IV-TB1). 

Ta wspaniała piątka pod opieką p. Jadwigi Sochy w sobotę 7 marca br. zmagała się z zadaniami na eliminacjach okręgowych wraz z reprezentantami innych techników budowlanych naszego województwa.

 

Trzymamy za nich kciuki!

 

przygot. Barbara Dzikowska

 


Seminarium SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

18.05.2009 Administrator

 

 

 

W seminarium uczestniczyli:

 

> starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Marek Soja,

> dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (partnera projektu) p. Krystyna Wróblewska,

> przedstawiciele stalowowolskiego starostwa powiatowego w osobie wicestarosty p. Janusza Zarzecznego i Naczelnika  Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia p. Bożeny Karlik,

> komendant WKU w Nisku ppłk Krzysztof Hocek,

> przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli p. Katarzyna Jędrusińska,

> dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli,

> przedstawiciele firm: ?STEMAR? ze Stalowej Woli,  MOTA ? ENGIL POLSKA.S.A. ? region Rzeszów, GENERALI T.U.  S.A., Pearson Education,

> przedstawiciele lidera projektu WSEiI  w Lublinie w osobie koordynatora merytorycznego p. Aliny Reszki oraz prowadzącej seminarium p. Anny Rakuś  – koordynatora regionalnego dla woj. podkarpackiego (PCEN Rzeszów),

> młodzież z pierwszych klas technikum.

 

Celem seminarium było zidentyfikowanie potrzeb środowiska oświatowego i samorządowego powiatu stalowowolskiego co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach o profilu zawodowym, a także odnośnie dostosowania programów do rynku pracy.

 przygot. Elżbieta Zawisza
 
 

Małe Wielkie Radio

17.05.2009 Administrator

Regulamin konkursu

 • 1. Konkurs prowadzony jest przez POLSKIE RADIO RZESZÓW i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • 2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach : szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne.
 • 3. W konkursie mogą wziąć udział szkoły z województwa podkarpackiego, które do 23.04.2009 r. prześlą do Polskiego Radia Rzeszów autorski scenariusze słuchowiska. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolna ilość scenariuszy, jednak nie więcej niż jeden tekst z jednej klasy biorącej udział w konkursie szkoły .Treść słuchowiska powinien zawierać się na 5-10 stronach maszynopisu.
 • 4. Wymogi merytoryczne: akcja słuchowiska powinna toczyć się współcześnie i dotyczyć spraw bliskich młodemu człowiekowi .
 • 5. Konkurs trwa od 23.02 2009 do 23.04. 2009 r.
 • 6. Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście w 5 kopiach na adres: Polskie Radio Rzeszów, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, z dopiskiem ?Małe Wielkie Radio”.
 • 7. Do dnia 30.04.2009 r. jury powołane przez Polskie Radio Rzeszów i Kuratorium Oświaty wybierze najciekawszy scenariusz w kategorii szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
 • 8. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na antenie Polskiego Radia Rzeszów 1.05.2009 r. w serwisach informacyjnych a także na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl i stronie internetowej Kuratorium www.ko.rzeszow.pl.
 • 9. Laureaci konkursu maja prawo zrealizować scenariusz i przygotować słuchowisko. Do 29.05.2008 r. Polskie Radio Rzeszów udostępni laureatom konkursu studio do profesjonalnego przygotowania i realizacji słuchowiska.
 • 10. Koszty udostępnienia studia oraz koszt realizacji nagrania pokrywa Polskie Radio Rzeszów.
 • 11. Polskie Radio Rzeszów wskaże dziennikarza i realizatora dźwięku, którzy będą koordynować działania w studiu i udzielą pełnej pomocy merytorycznej w czasie nagrywania słuchowiska. Polskie Radio Rzeszów zapewni konsultacje techniczne przed przystąpieniem do realizacji.
 • 12. Zrealizowane słuchowiska zostaną zaprezentowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów 1.06.2009 i 8.06.2009 r. oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl

Złota Kościuszkowska na białoruskich urodzinach Kościuszki

16.05.2009 Administrator

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy z okazji swego Złotego Jubileuszu szereg efektywnych kontaktów z Polską Fundacją Kościuszkowską, ze Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i z Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Od tej pory przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczł we wszystkich ważnych wydarzeniach związanych  z kultywowaniem tradycji kościuszkowskiej w kraju i zagranicą.

 

Na zaproszenie prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, dr Leszka Marka Krześniaka i prezesa Białoruskiej Fundacji Kościuszkowskiej, Leonida Nestarczuka delegacja szkoły w dniach 3 i 4 lutego 2009 r. przebywała na Białorusi i odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Białoruskiej i Polskiej Rodziny Kościuszkowskiej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, mgr Włodzimierz Smutek , wicedyrektor Longina Ordon, wicedyrektor Lucyna Dul oraz nauczyciele: Jan Muniak i Artur Jarem, podczas głównych białoruskich uroczystości kościuszkowskich , złożyli kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach  oraz przed kamieniem upamiętniającym Kościuszkę w Mereczowszczyźnie.  Dalsza część uroczystości odbyła się w domu urodzin Tadeusza Kościuszki – obecnie muzeum mieszczące się w drewnianym, krytym strzechą dworku, zrekonstruowanym na podstawie materiałów historycznych na oryginalnych fundamentach domu, który spłonął doszczętnie w 1943 roku. Muzeum powstało dzięki finansowemu wsparciu Stanów Zjednoczonych i Białorusi. Dyrektor naszej szkoły, mgr Włodzimierz Smutek decyzją Kapituły Szkolnej Odznaki Godny Patrona nadał to wyróżnienie Leonidowi Nestarczukowi i Galinie Kryniec ? dwóm najwybitniejszym osobowościom na Białorusi, które  z wielkim zaangażowaniem  i sercem troszczą o to, by pamięć o Kościuszce była wciąż żywa. Pani Dyrektor Kościuszkowskiego Muzeum otrzymała w darze od stalowowolskiej delegacji Medal Jubileuszowy wykuty  z okazji 50 ? lecia Zespołu Szkół Nr 2, który z  wyrazami wdzięczności dołączyła do eksponatów muzealnych na bieżąco uzupełnianych przez pasjonatów tradycji kościuszkowskiej. 

 

W oficjalnych uroczystościach urodzinowych Kościuszki wzięli  udział:  Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Brześciu, charge d’affaires ambasady USA w Mińsku,  naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz miejscowi Białorusini, którzy ze wzruszeniem opowiadali o  swoich indywidualnych przedsięwzięciach mających na celu przywrócenie pamięci o Tadeuszu Kościuszce na jego rodzinnej ziemi.

 

Delegacja stalowowolskiej szkoły   podczas pobytu na Białorusi poznała specyfikę pracy szkół  i Domu Kultury w Małarycie, miejscowości w województwie brzeskim.Tu podjęto gości koncertem muzycznym w wykonaniu nauczycieli, uczniów  oraz zespołu ludowego  o międzynarodowej renomie.

 

Kontynuację współpracy stalowowolskiej szkoły z Białoruską Fundacją Kościuszkowską  stanie się m. in. organizacja  Zjazdu Federacji Szkół Kościuszkowskich, którego gospodarzem  z powołania Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie? będzie  Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

 

przygotowała mgr L. Ordon


Kinezjologia edukacyjna usprawnia procesy nauczania i uczenia się

16.05.2009 Administrator

 

Unikatowa opatentowana metoda Dennisona (Gimnastyka mózgu ), wykorzystująca odkrycie mechanizmów integracji bądź rozłączności ruchu i myślenia, uznawana jest w rankingach publikowanych w USA za jedną z trzech najefektywniejszych metod wspierających nauczanie i i uczenie się.

 

Spora grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 ukończyła niedawno 32 ? godzinny kurs  z Gimnastyki mózgu Nauczyciele poznali program pozwalający pracować z młodzieżą nie mającą trudności  w nauce, a pragnącą usprawnić swoje możliwości uczenia się, jak i uczniami mającymi różnorodne trudności w nauce.Metoda Dennisona pozwala efektywniej realizować podjęte zadania  i radzić sobie z trudnościami w funkcjonowaniu. Każda klasa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Poznane techniki  ułatwią nauczycielom stawianie ucznia w takiej sytuacji, by odczuwać potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy.

 

Uczestnicy kursu: mgr Małgorzata Grzesik ? nauczyciel języka polskiego, mgr Edyta Pawłusiak ? nauczyciel fizyki, mgr inż. Anna Mróz ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr inż. Renata Bis ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr inż. Tamara Stadnik ? nauczyciel przedmiotów zawodowych, mgr Izabela Hamot ? psycholog, mgr Longina Ordon ? wicedyrektor , nauczyciel języka polskiego – po ukończeniu intensywnego kursu otrzymali certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów i międzynarodowy certyfikat FKE USA, respektowany w zasadzie we wszystkich krajach świata. Nauczycielom zainteresowanym i zaangażowanym  we wprowadzaniu najnowocześniejszych metod pracy z uczniami ? pozostaje życzyć jak najlepszych efektów i satysfakcji w pracy z młodzieżą.

Jerzy Kopeczek-Instruktor kinezjologii edukacyjnej i arte-kinezjologii,

trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne


Zajęcia pozalekcyjne

16.05.2009 Administrator

Anna Haliniak –  Koło przedsiębiorczości – 1 godz. tyg

Lidia Harasymów –  Kółko biologiczno – chemiczne – 1 godz. tyg

Lucyna Iwaszczuk  – Szkolne Koło PCK – 1 godz. tyg

Marcin Kapuściński  – Kółko projektowe (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)- 1 godz. tyg

Bogusław Łój, Aneta Hrynkiewicz –  Koło honorowych Dawców Krwi– praca ciągła

Anna Miazga –  Zajęcia z chemii dla maturzystów – 1 godz. tyg (wtorki)

Renata Pachacz  – Zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad z religii– praca ciągła

Piotr Burszta –  Szkolny Klub Fotograficzny MIGAWKA– praca ciągła

Jacek Paź  – Konsultacje z matematyki– 1 godz. tyg

Anna Ryzak  – Zajęcia z historii dla maturzystów- 1 godz. tyg

Małgorzata Olejarz –  Zajęcia pozalekcyjne SKS – koszykówka– 1 godz. tyg

Łukasz Rzeszutko  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – koszykówka– 1 godz. tyg

Artur Jarem  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – siatkówka– 1 godz. tyg

Rafał Sroczyński –  Zajęcia pozalekcyjne SKS – lekkoatletyka– 1 godz. tyg

Natasza Szponar-Grabowska  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – aerobik– 1 godz. tyg

Paweł Wtorek  – Zajęcia pozalekcyjne SKS – piłka nożna– 1 godz. tyg

 

Zajęcia zaplanowane od 6 października  do 19 grudnia 2008

 

Język polski  dla maturzystów  – A. Bilska – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

Język polski dla maturzystów  – M. Grzesik – 1 godz. tyg. – piątek 7.10

Język polski dla maturzystów  – A. Hrynkiewicz – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35 lub14.35

Język polski dla maturzystów  – E. Łuszczak – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35; co drugi wtorek 12.40

Język polski dla maturzystów  – M. Ścipień – 1 godz. tyg. – co drugi wtorek 14.30; co drugi czwartek 13.35

 

Język angielski dla maturzystów  M. Mazur – 1 godz. tyg. – piątek 13.00

Język angielski dla maturzystów  – M. Waśko – 1 godz. tyg. – co druga sobota 2 godz. o 12.00

Język niemiecki dla maturzystów  – B. Adach – 1 godz. tyg. – środa 14.30

 

Język niemiecki dla maturzystów  – J. Buczek – 1 godz. tyg. – sobota 8.00

Język niemiecki dla maturzystów  – A. Jurkiewicz – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 14.25; co druga środa 14.30

 

Matematyka dla maturzystów  – M. Jaklińska – 1 godz. tyg. – poniedziałek 13.35

Matematyka dla maturzystów  – L. Pałys – 1 godz. tyg. – poniedziałek 13.35

Matematyka dla maturzystów  – T. Sekulski – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

 

Wiedza o społeczeństwie dla maturzystów  – L. Iwaszczuk – 1 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35; co drugi piątek 13.35

Geografia dla maturzystów  – A. Nowak – 1/2 godz. tyg. – co drugi poniedziałek 13.35

Sztuki walki  – D. Bańka – 6 godz. tyg. – sobota 4 godz. o 8.00; poniedziałek 2 godz. o 13.35

Zajęcia muzyczne  – M. Broniewski – 4 godz. tyg. –  poniedziałek 13.35

Fizyka dla klas II – g i II – b  – K. Sroczyńska – 1 godz. tyg. –  co drugi piątek 13.35; co drugi poniedziałek 13.35

Przedmioty zawodowe dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Fietko – (kl. II – 6/7, III – 1) 1/2 godz. tyg. – co druga środa 7.10

Przedmioty zawodowe dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Mróz – (kl.  III – 3) 1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 12.40

Podstawy przedsiębiorczości dla ZSZ przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – A. Haliniak – 1/2 godz. tyg. – co drugi czwartek 13.35

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad – U. Adacha –  1/2 godz. tyg. – co druga środa 13.35

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad –  B. Dzikowska –  1/2 godz. tyg. – co drugi wtorek 14.30

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad – A. Machaj –  1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 14.25

Przedmioty zawodowe dla Technikum przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i olimpiad –  J. Socha –  1/2 godz. tyg. – co druga środa 13.35

Język angielski Zajęcia wyrównawcze dla kl. II – TB1  – B. Piróg – 1/2 godz. tyg. – co drugi piątek 7.10

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – M. Jaklińska – 1 godz. tyg. – poniedziałek 7.10

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – D. Ciba – 1 godz. tyg. – środa 13.35

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – L. Pałys – 2 godz. tyg. – wtorek 14.30; Piątek 13.35

Matematyka Zajęcia pozalekcyjna dla kl. II LO i Technikum  – J. Paź – 1 godz. tyg. – czwartek 13.35

 

 

 


Małe Wielkie Radio

16.05.2009 Administrator

 

 

2.Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach : szkoły gimnazjalne i ponad

gimnazjalne.

 

3.W konkursie mogą wziąć udział szkoły z województwa podkarpackiego, które do

23. 04. 2009 prześlą do Polskiego Radia Rzeszów autorskie  scenariusze

słuchowiska. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolna ilość scenariuszy,

jednak nie więcej niż jeden tekst z jednej klasy  biorącej udział w konkursie szkoły. Treść słuchowiska powinien zawierać się na 5-10 stronach maszynopisu.

 

4.Wymogi  merytoryczne: akcja słuchowiska  powinna toczyć się współcześnie i

dotyczyć spraw bliskich modemu człowiekowi.

 

5.Konkurs trwa od 23.02 2009 do23.04. 2009 r.

 

6.Prace można nadsyłać lub dostarczyć osobiście w 5 kopiach na adres: Polskie Radio Rzeszów, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, z dopiskiem ?Małe Wielkie Radio”.

 

7.Do dnia 30.04.2009 r. jury powołane przez Polskie Radio Rzeszów i Kuratorium Oświaty wybierze  najciekawszy scenariusz w kategorii szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

 

8.Wyniki  konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości   na antenie Polskiego

Radia Rzeszów  1.05.2009 r. w serwisach informacyjnych a także na stronie

internetowej www.radio.rzeszow.pl i stronie internetowej Kuratorium

www.ko.rzeszow.pl

 

9.Laureaci konkursu mają prawo zrealizować scenariusz i przygotować słuchowisko.

Do 29.05.2008 r. Polskie Radio Rzeszów  udostępni  laureatom konkursu studio do profesjonalnego przygotowania i realizacji słuchowiska.

 

10.Koszty udostępnienia studia oraz koszt realizacji nagrania  pokrywa Polskie Radio

Rzeszów.

 

11.Polskie Radio Rzeszów wskaże dziennikarza i realizatora dźwięku, którzy będą

koordynować działania w studiu i udzielą pełnej pomocy merytorycznej w czasie

nagrywania słuchowiska. Polskie Radio Rzeszów zapewni konsultacje techniczne przed przystąpieniem do realizacji.

 

12.Zrealizowane słuchowiska zostaną zaprezentowane na antenie Polskiego Radia

Rzeszów 1.06.2009 i 8.06.2009 r. oraz na stronie internetowej

www.radio.rzeszow.pl

 

 

 

 


Finał Rejonowej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców

03.05.2009 Administrator

 

Nasza drużyna uległa jedynie ZS Tarnobrzeg. Był to bardzo wyrównany pojedynek, a o wyniku zadecydował tie break przegrany 13:15

 

Wyniki:

 

ZS Tarnobrzeg- ZS nr 2 Stalowa Wola 2:1

 

RCEZ Nisko- ZS nr 1 Nowa Dęba 2:1

 

ZS Tarnobrzeg- RCEZ Nisko  2:0

 

ZS nr 2 Stalowa Wola- ZS nr 1 Nowa Dęba  2:0

 

ZS nr 2 Stalowa Wola- RCEZ Nisko  2:0

 

ZS Tarnobrzeg- ZS nr 1 Nowa Dęba  2:0

 

Zestawienie punktowe:

 

1. ZS Tarnobrzeg  6 pkt

 

2. ZS nr 2 Stalowa Wola    5 pkt

 

3. RCEZ Nisko   4 pkt

 

4. ZS nr 1 Nowa Dęba   3 pkt

 

 

Skład naszej drużyny:  Muskus Witold, Bukryj Rafał, Kryza Michał, Nowak Piotr, Martyna Dariusz, Parus Maciej, Janczara Kamil, Ryś Przemysław , Lewiński Marcin, Jędrzejczak Radosław


Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców

03.05.2009 Administrator

 

Nasza drużyna zajęła III miejsce po porażce z LO KEN i zwycięstwie nad ZS nr 1. Nasi reprezentanci wystąpili w składzie: Paweł Ludyan IIIE, Marcin Lewiński IIID, Michał Grabowski ITB1, Mateusz Komsa ITB1, Paweł Skakuj ITDS, Mateusz Sioda ITDS, Konrad Kochan 1-2, Bartek Szabla 1-2, Tomasz Paleń 1-2Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest