nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Rak płuc

28.02.2011 Administrator

na potrzeby edukacyjne, w ramach udziału uczniów ZSP Nr2 w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Mam Haka na Raka.

Prezentacja „Rak Płuca”


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2011/2012

28.02.2011 Administrator

 1.od 16 maja do 30 maja 2011 r.  Składanie podań do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w ZSP Nr 2 (Punkt Naboru)
 2. do 10 czerwca 2011 r.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych i liceum ogolnoksztalcącego o edukacji wojskowej oraz rozmów z kandydatami do klas o edukacji wojskowej
 3. od 22  czerwca do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00  Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, w przypadku gdy kandydat został wpisany do elektronicznego systemu naboru przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru lub samodzielnie
 4. do 29 czerwca 2011 r. do godz. 12.00Ogloszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych (zamieszczenie listy na tablicy odłoszeń)
 5. do 1 lipca 2011 r. do godz. 13.00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz podpisanie stosownego oświadczenia. Skladanie odwołań od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły (druki w sekretariacie) 
 6. do 4 lipca 2011 r. do godz. 10.00 

 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

 7. do 4 lipca 2011 r. do godz. 11.00  Rozpatrywanie przez dyrektora szkoły odwołań od wyników rekrutacji
 8.4 lipca 2011 r. do godz. 12.00Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły (zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń) 
 9. do 6 lipca 2011 r. do godz. 11.00 Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej  o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach

 

 

Terminy rekrutacji do technikum uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli
w roku szkolnym 2011/2012

 

 1.  od 30 maja do 17 czerwca 2011 r. Składanie przez kandydatów podań, świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i innych dokumentów
 2. 27 czerwca 2011 r. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych (zgodnie z decyzją dyrektora szkoły)
 3. do 1 lipca 2010 r. do godz. 15.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły (na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej)
 4.  do 29 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjęty do szkoły (na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej)

Stalowa Wola, dnia 23 lutego 2010 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
mgr Włodzimierz Smutek


Praktyka zawodowa klasy IIITBI

27.02.2011 Administrator

medyka


W czasie wycieczki uczniowie zapoznali się z zagospodarowaniem placu budowy , organizacja robót na budowie oraz śledzili nowoczesne technologie  wykończeniowe zastosowane  na tej budowie jak:
 - wykonywanie sufitów podwieszonych;
 - ciekawą lekką suchą metodę ocieplenia ścian zewnętrznych;
 - układanie płyt kamiennych  na ścianach wewnętrznych itp.


 

  


Wycieczka do RCEZ w Nisku

23.02.2011 Administrator

medyka

   

Podczas wycieczki mogliśmy porozmawiać z wykładowcami, testować nowoczesne urządzenia oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni. Opiekę nad uczniami sprawowały Anna Haliniak i Barbara Tworek.
Opracowanie: Anna Haliniak i Barbara Tworek.


Wycieczka zawodowa klasy 1 TL

23.02.2011 Administrator

medyka

  
  
  
  

Uczniowie również mogli zobaczyć jak obsługuje się urządzenia różnego typu. Chętni próbowali swoich sił. Opiekę nad uczniami sprawowały Anna Haliniak i Elżbieta Gorczyca ? w ramach projektu „Szkoła dobrej edukacji szansą na lepsze jutro”.
Opracowanie: Anna Haliniak i Elżbieta Gorczyca.


Mecz towarzyski

23.02.2011 Administrator

s1m

Mecz stał na wysokim poziomie. Po wyrównanej walce nasi chłopcy wygrali pierwszy mecz 2:0, w drugim zeszli z boiska pokonani wynikiem w setach 1:2. Dziękujemy za bardzo głośne dopingowanie drużyny ZSP Nr 2 oraz zapraszamy na kolejne mecze. Opiekunem drużyny był mgr Artur Jarem. Mecz sędziował mgr Rafał Sroczyński. Życzymy sukcesów.

  

Skład drużyny:

1. Michna Marcin,
2. Rębisz Kamil,
3. Piotrowski Dariusz,
4. Krawiec Marcin,
5. Rys Przemysław,
6. Nowak Piotr,
7. Krysa Michał,
8. Muskus Witold,
9. Parus Maciej,
10. Czubek Mariusz,
11. Sobiło Wojciech,
12. Młynarski Tomasz.

Zapraszamy do działu GALERIA SPORTOWA lub na stronę SPORT W SZKOLE.

opracował: Zbigniew Łypodznaka_gps Na rzecz budowy pomnika T. Kościuszki w Stalowej Woli
 

Logowanie Strona główna

Witamy w piątek, 24 października 2014, 297 dzień roku. Do końca roku pozostało 68 dni. Imieniny: Antoniego, Filipa, Marcina i Rafała. Sentencja na dzisiaj: amicus verus rara avis est – prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.
jubileusz budowlanki targi
swieto_saperów kariera
spartakiada przysiega
chrzest przysiega_stw