nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

FINAŁ EUTRAPELII ? XV FESTIWALU KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W STALOWEJ WOLI

04.03.2012 Administrator

 
 Myślą przewodnią tegorocznego festiwalu było hasło: ?W jedności z Bogiem budujemy rodzinę i Ojczyznę?. Oprócz naszej szkolnej delegacji było ponad 40 grup przedstawicielskich ze szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji. Uroczystość rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Opatrzności Bożej pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Podczas homilii ks. bp mówił o znaczeniu kultury chrześcijańskiej i potrzebie jej propagowania we współczesnym świecie ? ?Postać proroka Jonasza przypomina nam, że Bóg wobec każdego z nas ma określoną misję. Naszym zadaniem, jako chrześcijan jest własne uświęcenie oraz bycie prorokiem Bożych wartości w naszych środowiskach. Tę misję propagowania Ewangelii wypełniacie także przez Festiwal Kultury Chrześcijańskiej ?Eutrapelia?. Dziś świat chce budować kulturę bez odniesienia do chrześcijańskich wartości. Tymczasem nasza kultura została ukształtowana właśnie przez Ewangelię. I jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do jej rozwoju i propagowania we współczesnym świecie. Kultura to całe nasze życie. Abyśmy mogli tworzyć i upowszechniać kulturę chrześcijańską nasze życie powinno nasiąknąć obecnością Chrystusa?.
 
Finałowa część artystyczna odbyła się w stalowowolskim MDK-u. Uroczyście rozdano dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom festiwalu. Następnie odbyła się projekcja kroniki tegorocznych Eutrapelii, podczas której jeszcze raz przeżyliśmy klimat towarzyszący szkolnym przedstawieniom. Na scenie MDK-u wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca ?Racławice? przedstawiając program artystyczny ?Mój Dom – Rodzina, Ojczyzna, Bóg? oraz uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz licealiści z Janowa Lubelskiego prezentujący swoje spektakle. Na zakończenie całej uroczystości nasi artyści Damian Bryk, Aleksandra Kuszaj, Sylwia Martowicz, Weronika Tomczyk i Krzysztof Myszka zaśpiewali piosenkę pt. ? Ty tylko mnie poprowadź?. Nie zabrakło też uczty dla ciała w postaci pysznych pączków i tradycyjnego polskiego bigosu. 
 
 
  
 
R. Pachacz 

? Chodź, człowieku, coś ci powiem?

02.03.2012 Administrator

medyka
 
Występowali: Damian Bryk, Justyna Łygas, Monika Paszko, Dawid Puzio, Ilona Korczak, Bartłomiej Maślach, Krzysztof Myszka, Joanna Dymowska, Joanna Kusiowska, Anita Drzewi, Kinga Dudek. Śpiewem zachwycali: Damian Bryk, Aleksandra Kuszaj, Sylwia Martowicz i Weronika Tomczyk, która rewelacyjnie zaśpiewała piosenkę  ? Dziwny jest ten świat?.
 
Dekoracje wykonały Katarzyna Bednarz , Sylwia Kobylarz, Szymon Madej i Martin Zięba. Rysunki do przedstawienia wykonały Weronika Tomczyk,  Dominika Banasik a także Angelika Jachim.                                                                                                                                                    
 
Scenografia wpisana w sens przedstawienia ukazywała dualizm współczesnego świata, w którym obok nienawiści, zła i cierpienia istnieje inny świat miłości, nadziei i radości. Grzechy ludzi, żyjących w chaosie dzisiejszego świata, m.in. kłamstwo, zazdrość, egoizm, chciwość, zdradę i nienawiść sprawiają, że są oni nieszczęśliwi, samotni i szukający wskazówek jak żyć.  Odpowiedź mogła być tylko jedna, że istnieje inna rzeczywistość, rzeczywistość nadziei wiary w Boga, który z wielkiej, niepojętej przez człowieka miłości oddał życie na krzyżu i wzywa nas do życia w miłości.
 
Aktorzy postawili na ambitne, pełne symboli przedstawienie, w którym wkomponowane w pantomimę i prezentacje multimedialne wiersze współczesnych pisarzy m. in. Herberta, Malińskiego, Szymborskiej, Różewicza, cytaty Pisma Świętego ukazywały poszukiwania współczesnego młodego człowieka. Jak żyć, kim jesteśmy, dokąd biegniemy, żyjąc w świecie przesiąkniętym nienawiścią i ludzką krzywdą, czy słyszymy swoje sumienia i czy jesteśmy szczęśliwi? Odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki w Słowie Boga i Jego nauce głoszonej przez kapłanów, którzy przypominają nam, że świat bez Boga, bez miłości, bez czułości nie ma racji bytu. Chrystus daje światło, które rozprasza ciemności grzechu. ?Kiedy upadniesz człowieku, gdy pogubisz się, musisz znaleźć siłę i wykrzesać z siebie iskierkę wiary w Chrystusa, który w osobie bliźniego podaje ci pomocną dłoń i pokieruje na właściwą drogę?. 
 
Dziękujemy i gratulujemy utalentowanym i ambitnym uczniom naszej szkoły za podjęcie się trudu tego niezwykle głębokiego w treści przedstawienia.
 
 
 
 
 
 
 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2012/2013

29.02.2012 Administrator

 1.od 14 maja do 01 czerwca 2012 r.  Składanie podań do wybranych szkół ponadgimnazjalnych w ZSP Nr 2 (Punkt Naboru)
 2. do 08 czerwca 2012 r.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych
 3. od 29  czerwca do 03 lipca 2012 r. do godz. 15.00  Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, w przypadku gdy kandydat został wpisany do elektronicznego systemu naboru przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru lub samodzielnie
 4. do 05 lipca2012 r. do godz. 12.00Ogloszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych (zamieszczenie listy na tablicy odłoszeń)
 5. do 09 lipca 2012 r. do godz. 13.00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pisemnej zgody rodziców dla ucznia klasy sportowej. Skladanie odwołań od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły (druki w sekretariacie i Punkcie Naboru) 
 6. do 09 lipca 2011 r. do godz. 13.00 

 Rozpatrywanie przez dyrektora szkoły odwołań od wyników rekrutacji.  

 7. do 11 lipca 2012 r. do godz. 10.00  Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
 8.11 lipca 2011 r. do godz. 12.00Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły (zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń) 
 9. do 11 lipca 2011 r. do godz. 12.00 Przekazanie Kuratorowi Oświaty informacji w formie elektronicznej  o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych i wolnych miejscach

 

 

Stalowa Wola, dnia 29 lutego 2012 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
mgr Włodzimierz Smutek


Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

24.02.2012 Administrator

 

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;

2) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;

3) wykonywania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.

 

 

 


Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów w trakcie trwania nauki:
 
B1: Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych;
B2: Wykonywanie robót drogowych.

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Technik renowacji elementów architektury

24.02.2012 Administrator

3m


 

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:

 

  • - w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • - w laboratoriach,
  • - w biurach projektowych jako asystent projektanta,
  • - w przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją obiektów zabytkowych,
  • - w państwowym nadzorze konserwacji zabytków.

 

 

 

 

 


Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane przez uczniów tej specjalności w czasie trwania nauki:
 

  • B25: Wykonywanie i renowacje detali architektonicznych;
  • B26: Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


V Zimowe Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie

24.02.2012 Administrator

12
 Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dystanse na poszczególnych etapach mistrzostw uległy zmianie. Pierwsza część triathlonu ? pływanie na dystansie 400 m, została przeprowadzona w Pływalni Krytej ? Błękitna Fala?. Po przepłynięciu wyznaczonego dystansu zawodnicy wzięli udział w drugim etapie mistrzostw. 
 Etap ten rozpoczynał się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu, skąd zawodnicy wyruszali w trasę rowerową, która przebiegała ul. Koseły-ul. K. Wielkiego- Sandomierskiego Parku ? Piszczele?- ul. Staromiejską oraz Ciągami Pieszo-Rowerowymi Podwale Dolne.
 Mężczyźni pokonywali trasę o długości 10,5 km ( 3 pętle), natomiast kobiety trasę o długości 7,5 km ( 2 pętle). W ostatnim etapie mistrzostw triathloniści mięli do pokonania trasę biegową o długości 3,5 km, która częściowo pokrywała się z trasą poprzedniego etapu.
 Łącznie w V Zimowych Mistrzostwach w Triathlonie wzięło udział 45 zawodników.
Wśród zawodników nie zabrakło reprezentatntów naszej szkoły: Patryka Herdzika i Dariusza Bańki.
Nasz profesor Dariusz Bańka  stanął na podium, zdobywając III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

Wszyscy triathloniści otrzymali medale, dyplomy okolicznościowe, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych dodatkowo nagrody rzeczowe.
 Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka- Koruba oraz Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.  
Organizatorami Triathlonu byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Sandomierzu.
  

 


XIX Seminarium na Politechnice Rzeszowskiej

23.02.2012 Administrator

1a
 
Organizatorami XIX  seminarium był Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Klasy, które wzięły udział w zajęciach to: I TSI(7 osób), II BW (20 osób), II TSI(20 osób). Opiekunami młodzieży z naszej szkoły były Anna Miazga oraz Edyta Milaszkiewicz. Na początku zajęć były wykłady:
 
? Wykład I, prowadzony przez dr hab. Marię Kopacz, którego tematem były,, Barwy związków??
 
? Wykład II, prowadzony przez dr hab. inż. Mirosława Szukiewicza, temat  ?O inżynierii chemicznej i inżynierach chemikach?
 
? Wykład III, który prowadziła dr hab. inż. Grażyna Groszek tematem było kozie mleko,, Kozie mleko ?napój bogów czy produkt farmaceutyczny??.
 
Po wykładach część uczniów wybrała się na zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, inni zaś zwiedzali uczelnię. Zajęcia laboratoryjne były podzielone na dziewięć grup. Uczniowie z ZSP Nr 2 biorący udział  byli w trzech grupach:
 
Grupa I
 
Temat: Reakcje utleniania-redukcji. Właściwości metali o dużym stopniu rozdrobnienia(nanometale). Uczniowie biorący udział: Agata Bartman, Kamil Cudziło, Kamil Kłopot, Michał Gąsiorek
 
Grupa III
 
Temat: Elementy syntezy organicznej. Uczeń biorący udział: Patryk Wiśniewski
 
Grupa IV
 
Temat: Kompleksometria. Uczniowie biorący udział: Magdalena Ujda, Dawid Puzio.
 
Zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią do udziału za rok.
 
 
 

Opracowali : Michał Gąsiorek, Anna Miazga

Bal Studniówkowy 2012

16.02.2012 Administrator

 

Studniówkę tradycyjnie rozpoczęła krótka część artystyczna przygotowana przez panią Annę Ryzak. Po przemówieniach i podziękowaniach nadszedł czas na poloneza. W naszej szkole tańczą go wszystkie klasy, a każda z nich prezentuje inny układ taneczny. Potem był pierwszy gorący posiłek, pierwsze sesje zdjęciowe, zabawa i tańce. Swoje sto dni do matury uczestnicy balu studniówkowego odliczali przy muzyce zespołu The Brox. Wspaniała zabawa zakończyła się w niedzielę nad ranem.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

 

tekst i zdjęcia: Andrzej Kułakowski 


Uczniowie ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli kolejny raz badali własne DNA.

30.01.2012 Administrator

1a
 
Zajęcia odbyły się równolegle dla dwóch grup uczniów  w laboratoriach biologicznych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas warsztatów uczniowie wykorzystywali techniki stosowane w biotechnologii takie jak: izolacja DNA z pobranych komórek, namnażanie fragmentu DNA w reakcji PCR, elektroforeza w żelu agarozowym. Do uwidocznienia DNA zastosowano barwnik, który pochłania promieniowanie UV i świeci na pomarańczowo. Każdy uczestnik warsztatów obserwował fragment własnego DNA w świetle UV i miał możliwość  porównywania go z DNA koleżanek i kolegów. Praktyczna część zajęć była uzupełniona krótkimi wykładami z zakresu budowy DNA, zmienności genetycznej, zastosowania analizy zmienności genetycznej w kryminalistyce, badaniach naukowych, diagnostyce medycznej.  
 


  

 

 Pobieranie komórek z nabłonka jamy ustnej sterylną pałeczką.

 

Pobieranie komórek z nabłonka jamy ustnej sterylną pałeczką. 

   
Warsztaty ?Zbadaj swój DNA? 

 

Warsztaty ?Zbadaj swój DNA?   

 

  
 Warsztaty ?Zbadaj swój DNA?

 

Nakładanie  DNA do studzienki w żelu agarozowym. 

 

  
 Nakładanie DNA do studzienki w żelu agarozowym.

 

Obserwacja fragmentu DNA w świetle UV na żelu agarozowym.

 

  
Obserwacja fragmentu DNA w świetle UV na żelu agarozowym.  

 

Obserwacja fragmentu DNA w świetle UV na żelu agarozowym. 

 

 

Szkolenie w ramach praktycznej nauki zawodu

26.01.2012 Administrator

medyka

 prowadzona przez p. Marcina Izydorczyka. Podczas części teoretycznej uczniowie zostali zapoznani z materiałami produkowanymi przez firmę Malfarb. Uczestnicy pokazu otrzymali drobne firmowe upominki.
Po części teoretycznej rozpoczął się etap praktyczny, podczas którego zarówno uczniowie jak i inni zainteresowani nakładali tynk mozaikowy w sali nr 59.
W warsztatach uczestniczyły klasy: III-1,II-2,III-2, I-TSI, III-TI, I-TB i nauczyciele: R. Szafran,  J. Bożek, B. Serafin, R. Tryk, E. Czech, A. Grzybowski, R. Bis.   
Pokazowi towarzyszyła zaproszona  przez organizatorów Telewizja Miejska Stalowa Wola.  Szkolenie zorganizował Robert Szafran oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

 

  
  
  

 

Przygot. J. Bożek

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest