nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Wycieczka do Rudnika nad Sanem

12.12.2012 Administrator

 Uczennice i uczniowie chętnie oglądali również budowle towarzyszące  jazowi jak np. faszynę czyli umocnienia brzegów.  Dzięki uprzejmości Pana Leszka Tutki grupa nie tylko mogła poznać historię jazu, ale również zwiedzić młyn z 1905 roku.

 

 
Opracował Artur Wróblewski
 

Spotkanie z przedstawicielem Fabryki Armatur Jafar

12.12.2012 Administrator

W dniu 07.12.2012 odbyło się w auli szkoły szkolenie dla klas 1 TS (technik urządzeń sanitarnych), 1 TEC (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), 223 (monter instalacji i urządzeń sanitarnych). Swoje produkty zaprezentowała Fabryka Armatur Jafar. 1 Fabryka Armatur Jafar specjalizuje się w produkcji armatury żeliwnej do wody, gazu i ścieków jak również wykonuje armaturę sanitarną i sieci domowej. Wysoka jakość wyrobów oraz ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań pozwoliła na zajęcie wiodącej pozycji na rynku krajowym. Na koniec szkolenia uczniowie wzięli udział w licznych konkursach i zdobyli kilka ciekawych nagród. Szkolenie zorganizował Artur Wróblewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Zawody szkolne VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości za nami

11.12.2012 Administrator


Celem Olimpiady, która ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, jest m.in. rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz lepsze przygotowanie do wyzwań współczesnego świata. Uczestnicy powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa. Do tegorocznej edycji Olimpiady zgłosiło się  blisko 21 tys. uczniów z 1102 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy, składającego się 50 pytań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności. Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w naszym okręgu (woj. małopolskie, podkarpackie i lubelskie).

Z przyjemnością informujemy, że najwyższe wyniki uzyskali następujący uczniowie, zajmując odpowiednio miejsca:

Aleksander Urban, klasa 3TSI – I miejsce

Małgorzata Nieradka, klasa 4TL – II miejsce

Grzegorz Mazur, klasa 4TB2 – III miejsce

Ewelina Trzak, klasa 4TL – IV miejsce


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego i życzymy zakwalifikowania się do dalszego etapu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Olimpiadzie.

Komitet Szkolny Olimpiady

                                                                            Opracowanie: Małgorzata Terlecka

XI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki ? Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji

06.12.2012 Administrator

Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury
 
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 3 marca 2012 roku w Rzeszowie zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Bogdan Bednarz ? klasa III TSI
2. Jagoda Wierzbicka  – klasa I AW
3. Bartosz Butryn ? klasa III TB
4. Joanna Kusiowska ? klasa II AW

Wszystkim uczestnikom olimpiady dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w Rzeszowie.

XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej – Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele

06.12.2012 Administrator

 Zakres wiedzy obejmuje zarówno zagadnienia biblijne jak i dogmatyczne, dlatego rozwinięciem tematu jest stwierdzenie: urząd i charyzmaty w Kościele. Wiedza biblijna, zwłaszcza dotycząca postaci o tak fundamentalnym znaczeniu dla Kościoła, jak święci Piotr i Paweł ma szczególne znaczenie dla współczesnej młodzieży. Uczy bowiem w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pogłębienie treści biblijnych w oparciu o teologię dogmatyczną ma zaowocować poznaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego i życiem w zgodzie z jego nauczaniem. Kilkudziesięciu uczniów z liceum i technikum zmagając się z trudnymi zadaniami testowymi i opisowymi walczyło o wejście na szczebel etapu wojewódzkiego.
 
W Sandomierzu w dniu 28 lutego 2013 roku o tytuł finalisty ogólnopolskiego będą walczyć następujący uczniowie:

Liceum Ogólnokształcące:

1. Krystian Butkowski klasa I AW
2. Joanna Dymowska klasa II AW

Technikum:

1. Michał Gąsiorek klasa III TSI
2. Adrian Dołkowski klasa IIITB

Zwycięzcom gratulujemy!!! I życzymy sukcesów w Sandomierzu.
A wszystkim pozostałym uczestnikom olimpiady dziękujemy za udział.

Zmagania historyczne w Złotej Kościuszkowskiej

03.12.2012 Administrator

    Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ruszyła kolejna już XXXIX edycja Olimpiady Historycznej, organizowanej od lat przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Dlatego cieszy ogromnie fakt, że w szkole nie zabrakło chętnych uczniów, którzy z ogromną pasją i zainteresowaniem podjęli się trudu uczestnictwa w Olimpiadzie Historycznej. Koordynatorem szkolnego przedsięwzięcia konkursu został nauczyciel historii p. Roman Niwierski. Przeprowadzony etap szkolny składał się z dwóch części. 12.10.2012 roku miały miejsce eliminacje ustne zawodów I stopnia Olimpiady Historycznej. Uczniowie przed Szkolną Komisją Olimpiady, musieli wykazać się znajomością wiedzy z trzech wybranych przez siebie lektur z danej specjalności. Największym zainteresowaniem cieszyły się Starożytność i Historia XX wieku. Dużą znajomością literatury historycznej, która obejmowała monografie naukowe i popularnonaukowe wydane w ciągu ostatnich 30 lat a prezentujących najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej i powszechnej, wykazali się uczniowie klasy I TEC: Amanda Cichomska i Kamil Lesiczko. Uczniowie przygotowywani przez panią mgr Annę Ryzak przebrnęli przez serię pytań ustnych, by w drugiej części zmierzyć się z pisemną pracą badawczą z wybranej przez siebie wcześniej specjalności. Jak i w poprzednich edycjach i tym razem Komitet Główny przygotował dla uczniów ciekawą tematykę prac: Wschodnie prowincje cesarstwa rzymskiego ? gospodarka i społeczeństwo czy też Rok 1968 w Polsce i w Europie ? próba porównania. W przygotowaniach uczniów do napisania pisemnej pracy badawczej, wspomagał panią Annę Ryzak (nade wszystkim uczniów!) Roman Niwierski. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze wyników kwalifikacyjnych uczniów do etapu okręgowego. Ale, bez względu na ostateczny wynik należy stwierdzić że uczniowie klasy I TEC Amanda i Kamil, są już zwycięzcami w dziedzinie wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań historycznych.
    27.11.2012 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli liczny udział w ogólnopolskim konkursie dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności. W chłodny wtorkowy poranek, do pisemnego szkolnego etapu przystąpiło trzynastu rozpalonych entuzjastów najnowszej historii Polski. (Liczba symboliczna i całkiem przypadkowa jeśli chodzi o przypadającą 13 grudnia bolesną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego!). Cieszy nas fakt, że do konkursu wiedzy na temat historii najnowszej Polski stanęli tak licznie uczniowie naszych najmłodszych klas, zwłaszcza że jest to I edycja cyklicznie mającego się odbywać ogólnopolskiego konkursu. Za przygotowaniami i organizacją konkursu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 stanęła nauczycielka historii mgr Anna Ryzak, która skutecznie przekonała swych uczniów, o wartości zmierzenia się z tą trudną dla wszystkich rodaków historią Polski obejmującą lata 1970-1990. Rozwiązanie testu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności dostarczyło uczniom sporą dawkę emocji. Z pewnością oprócz tego, że uczestnicy konkursu nabyli wiedzę dotyczącą polskiego dziedzictwa narodowego i polskiego dorobku kulturowego, ich wyobraźnię musiała rozpalać myśl o nagrodzie dla laureatów. Zwycięzcy bowiem otrzymają promesy indeksów na Uniwersytet Gdański oraz możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w instytucji państwowej. Czego wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie życzę.

Opracował:
Roman Niwierski
 


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016: ♦ Liceum Ogólnokształcące o edukacji wojskowej (program sportowy: karate, strzelectwo, pływanie) ♦ Technikum: • technik budownictwa • technik drogownictwa (program sportowy – piłka nożna) • technik geodeta • technik logistyk • technik eksploatacji portów i terminali • technik technologii odzieży • technik urządzeń sanitarnych • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej • technik cyfrowych procesów graficznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa: • murarz – tynkarz • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie • betoniarz – zbrojarz. Zapraszamy!

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest