nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Liga Lekkoatletyczna dla Naszych!

11.11.2012 Administrator

Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się zespoły dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Uczniowie  naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce. Uzyskany wynik  pozwolił awansować do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się  wiosną przyszłego roku w Rzeszowie. Dziewczyny prowadzą w klasyfikacji generalnej województwa, a chłopcy plasują się na drugim miejscu ustępując tylko V LO z Rzeszowa.
 Opracował: Krzysztof Momot

Rejestracja do VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości zakończona

05.11.2012 Administrator

Jest ona wspólną inicjatywą pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Do poprzedniej edycji zgłosiło się ponad 19 tysięcy zawodników z ponad tysiąca szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Eliminacje szkolne (pierwszego stopnia) odbędą się 6 grudnia 2012 r.

 

Wszystkim naszym uczestnikom życzymy sukcesów w zmaganiach olimpijskich!

 

Komisja Szkolna Olimpiady

 


Spotkanie z rodzicami w pierwszy wtorek miesiąca

04.11.2012 Administrator

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów oczekują na Państwa w godz. od 16.00 do 17.00.

Zapraszamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów zainteresowanych postępami w nauce swoich podopiecznych.


Wycieczka do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

02.11.2012 Administrator

Dnia 26.10.2012 r. odbyła się wycieczka przedmiotowa do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli. W wycieczce wzieli udział uczniowie kl. 4-TBS (specjalność: technik urządzeń sanitarnych) pod opieką p. Anny Mróz.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi  wykorzystywanymi  do oczyszczania ścieków komunalnych z miasta Stalowa Wola. Ponadto mogli poznać pracę i budowę urządzeń, które wchodzą w skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Dowiedzieli się również o możliwościach wykorzystania biogazu, powstałego z procesów fermentacji do zaspakajania zapotrzebowania cieplnego i energetycznego oczyszczalni. Poznali także sposoby zagospodarowania osadów ściekowych oraz wpływ działania  oczyszczalni na środowisko.
Taka forma połączenia teorii z praktyką  pozwoli uczniom na utrwalenie zdobytych dotychczas wiadomości  i pomoże w osiągnięciu sukcesu na czekającym ich w czerwcu egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
 
opr. A. Mróz

Targi Edukacji i Pracy „Start do kariery”

28.10.2012 Administrator


 Poprzez swój udział i zaangażowanie w w/w przedsięwzięcie umożliwiliśmy odwiedzającym (rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz młodzieży) uzyskanie niezbędnej wiedzy oraz szczegółowych informacji o możliwościach dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych w naszej szkole.

 Stoisko ZSP nr 2 naTargach Edukacji i Pracy.
 

 Ponadto uczennica naszej szkoły Sylwia Kaźmierczak (kl.II TBO) wzięła udział w konkursie plastycznym pt.?Zawód przyszłości?, a jej pracę nagrodzono V miejscem. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!

 

Zespół d/s promocji

 

 


GAME DAY ? jesień 2012

28.10.2012 Administrator

W dniu 23 października uczniowie klas: IV TIO, IV TBS, IV TL, IVTB1, IV TB2 pod opieką Artura Fratyna, Aldony Litwińskiej i Agnieszki Grzywacz wzięli udział w GAME DAY –jesień 2012 w Centrum Turystyki i Rekreacji WSiZ w Kielnarowej.

Warsztaty kryminalistyczne. Strzelanie z ASG do tarczy.

czytaj więcej


Śladami Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

28.10.2012 Administrator

W dniu 17 października 2012 roku młodzież klas I i II  LO o edukacji wojskowej, oraz delegaci klas I TEC, II TD, II TLO, II TSI, I TLO i II 2b pod opieką  Anny Kielar, Anny Blachy i Małgorzaty Chojnackiej-Szempruch wzięli udział w edukacyjnej wycieczce do Krakowa. Celem wycieczki było zgłębienie wiedzy o miejscach pamięci narodowej związanych z Patronem Szkoły.
Z okazji 195 rocznicy śmierci T. Kościuszki uczniowie złożyli kwiaty na sarkofagu w Krypcie Św. Leonarda na Wawelu. Młodzież zwiedziła również Muzeum T. Kościuszki i Muzeum Figur Woskowych na Kopcu Kościuszki. Wielkim przeżyciem było wejście na szczyt Kopca i oglądanie panoramy Krakowa. Uczniowie zwiedzali zabytki miasta wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO m.in.Kościół Mariacki oraz Sukiennice.
 Uczestnicy wycieczki na szczycie Kopca Kościuszki.

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

28.10.2012 Administrator

<font >Dnia 19.10.12r w naszej szkole odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki  pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięło siedmiu uczniów klasy IV TL: Małgorzata Nieradka, Ewelina Trzak, Marlena Zarębska, Kamil Ferlejko, Bartosz Kwietniewski, Patryk Cholewa, Dawid Stelmach.  Do olimpiady młodzież została przygotowana przez Annę Haliniak. Sponsorami olimpiady są: Still, DPD, Raben oraz TimoCom .

Wycieczka do zakładu SOLBET

28.10.2012 Administrator

17.10.2012 Klasy 4TL,2TL,1TL uczestniczyły w wycieczce zawodowej  zorganizowanej do zakładu produkcyjnego SOLBET. Podczas wycieczki młodzież miała okazję zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. Obserwowaliśmy załadunek towaru na ciągnik z naczepą oraz zapoznaliśmy się ze sposobami przechowywania półfabrykatów i wyrobów gotowych. Mogliśmy zobaczyć pracę suwnicy, paletyzatora i depaletyzatora.
Wycieczkę zorganizowała Anna Haliniak. Opiekunowie Natasza Szponar-Grabowska, Jacek Bożek, Artur Fratyn.
  Zwiedzanie hali.

 Przewodnik wyjaśnia

etapy procesu produkcyjnego.

Na placu zakładu SOLBET.
 

Finał projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji

15.10.2012 Administrator


Projekt był realizowany od 01.10.2008 do 31.12.2012 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lubinie ? Lidera Projektu oraz następujących Partnerów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższą Szkołę Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu.
 
  

 Spotkanie na auli uprzyjemnił koncert

skrzypcowy ucznia CEZ W. Przyłuskiego.

Goście honorowi Seminarium.
 

W ramach projektu SKK nauczyciele ZSP Nr 2 opracowali autorskie programy nauczania, rozszerzając ich zakres o zagadnienia związane z nauczanym zawodem. Tym samym uczniowie mieli możliwość doskonalenia kompetencji z wybranych przedmiotów: z matematyki ? pod opieką p. Małgorzaty Jaklińskiej i p. Doroty Ciby, z technologii informacyjnej ? pod opieką p. Elżbiety Zawiszy, z języka angielskiego ? pod opieką p. Elżbiety Berezeckiej i p. Barbary Tworek oraz z przedsiębiorczości ? pod opieką p. Anny Haliniak.
 
  

Dyrektor ZSP nr 2 W. Smutek i dyrektor CEZ

P. Żyjewski witają gości Seminarium.

Dyrektorzy ZSP nr 2 i CEZ dziękują

  gościom za uczestnictwo w Seminarium. 
 

Zajęcia objęte projektem odbywały się w klasach: TB 1 (technik budownictwa) z technologii informacyjnej, TB 2 (technik budownictwa) z matematyki, TL (technik logistyk) z języka angielskiego oraz w T0 (technik technologii odzieży) z podstaw przedsiębiorczości.

W ramach projektu SKK uczniowie mieli również możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych zajęciach w ramach działania:
 
? Kół Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą
   w Sandomierzu
? Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie i Białym Dunajcu,
? Studium Kompetentnych Liderów ? wykłady dla 5. najlepszych uczniów z projektu w Wyższej
   Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
? Przedsiębiorstwa Symulacyjnego,
? Mobilnego Instytutu Kompetencji,
? Lekcji Demonstracyjnych,
? Grantów dla szkół – Matematyka-gwarancją sukcesu.
 

V-ce dyr. L. Dul, szkolny administrator SKK w ZSP

nr 2 prezentuje  przebieg realizacji projektu w szkole.

V-ce dyr. CEZ L. Ołowiak

omawia przebieg realizacji projektu w CEZ.

 

Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji stanowił wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkoły. Poszerzył kompetencje uczniów o umiejętności i treści wykraczające poza program nauczania. Dzięki wzbogaceniu pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozwolił na atrakcyjne nauczanie 4. przedmiotów w ramach projektu, a także dał szanse uczniom na praktyczne poznanie kształcenia na wyższych uczelniach.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Centrum Edukacji Zawodowej były dwiema spośród dziesięciu szkół na Podkarpaciu realizujących ten projekt.
 
 

 Pani Małgorzata Jaklińska wraz z uczniem omawiają

 działania w ramach kompetencji „Matematyka”.

Pani E. Berezecka prezentuje realizację SKK

dotyczących technologii informacyjnej.

 

 Nauczyciel j. ang. CEZ Pani E. Tokarczyk omawia

realizacje tego przedmiotu w ramach SKK.

Pani J. Rydkodym, nauczyciel podstaw przeds.

analizuje realizację tej kompetencji w projekcie.

 


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:  KLASA LO O EDUKACJI WOJSKOWEJ (oddział sportowy – karate kyokushin, pływanie, strzelectwo sportowe)     TECHNIKUM:  TECHNIK BUDOWNICTWA  *  TECHNIK DROGOWNICTWA (oddział sportowy – piłka nożna)  *  TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI (oddział sportowy – karate kyokushin, pływanie, strzelectwo sportowe)  *  TECHNIK GEODETA  *  TECHNIK LOGISTYK  *  TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  *  TECHNIK PRZEMYSŁU MODY  *  TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH  *  TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  *  TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI  * TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI        ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:  MURARZ – TYNKARZ  *  MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  *  MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH  *  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest