Zastępstwa w dniu 17.06.2019 - 18.06.2019
Dariusz Bańka / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 TP(1) - szt.walk.kar, 226 Marek Gil złączenie grup  
3 3 TP(1) - szt.walk.kar, 226 Marek Gil złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 Gim Marian Herok    
3 Gim1 Paweł Wtorek    
         
Anna Bącal - Dycha / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 1 A - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 1 TP - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Marzena Błońska / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 TL(1) - j.angielski, 304 Artur Jarem za nieobecny oddział  
3 3 TLM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 3 TLM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 2 TL2(1) - r_angielski, 304 Grzegorz Świeca za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 PA Beata Szwedo    
4 2PB Anna Bącal - Dycha    
         
Jacek Bożek / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 TPG(1) - proc. mag. w, 217 Anna Haliniak za nieobecny oddział  
6 2 TL2 - mag.dyst., 217 Barbara Tworek za nieobecny oddział  
         
Katarzyna Budziło / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 TL1(2) - wf, silownia m Artur Jarem złączenie grup  
4 wychowanie fizyczne - wf, sgD1 Renata Bis za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 s Małgorzata Olejarz    
         
Małgorzata Chojnacka-Szempruch / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 TL1 - Uczniowie przychodzą później      
2 1 TC - wok, 319 Anna Blacha    
3 1 TL - j.polski, 118 Monika Fil za nieobecny oddział  
4 1 TP - wok, 319 Małgorzata Grzesik za nieobecny oddział  
         
Krzysztof Giżka / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 B2(2) - Rob.montaż., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
2 2 B2(2) - Rob.montaż., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
3 2 B2(2) - Rob.montaż., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
4 2 B2(2) - Rob.montaż., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
5 2 B2(2) - Rob.tap., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
6 2 B2(2) - Rob.tap., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
7 2 B2(2) - Rob.tap., A1 Łukasz Sondej złączenie grup  
         
Magdalena Jakubik / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 TEC - j.polski, 220 Małgorzata Grzesik za nieobecny oddział  
3 1 TB - j.polski, 220 Elżbieta Berezecka za nieobecny oddział  
4 1 A - j.polski, 220 Aneta Łój za nieobecny oddział  
5 1 A - j.polski, 220 Anna Bącal - Dycha za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 1PA Anna Blacha    
5 1PA Barbara Tworek    
         
Krystian Lebioda / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 TD(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 s Artur Wróblewski    
2 Gim Małgorzata Olejarz    
         
Anna Miazga / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 Z2 - matematyka, 109 Marian Herok za nieobecny oddział  
4 2 AW - u_przyroda, 109 Marian Herok za nieobecny oddział  
5 1 TL - chemia, 109 Justyna Wołoszyn za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 PA Justyna Wołoszyn    
         
Anna Nowak / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 TLG - geografia, 108 Jakub Bożek za nieobecny oddział  
6 3 BSI - r_geografia, 108 Renata Bis za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 SZ Artur Jarem    
         
Magdalena Piróg / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
7 2 TC - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 1PB Piotr Niewójt    
         
Elżbieta Podgórska-Makieła / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
7 3 TD - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 2 TC - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 P B Marcin Polak    
8 P B Monika Fil    
         
Anna Serafin / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 TB - matematyka, 118 Marian Herok za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 PA Aneta Łój    
         
Lucyna Sibiga / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
7 3 TBG(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 3 TLM - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 2 TB - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 SZ Monika Fil    
8 SZ Justyna Czech    
         
Rafał Sroczyński / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 TC(1) - wf, sgD2 Artur Jarem    
6 2 AW(2) - wf, sgD2 Artur Jarem złączenie grup  
7 2 AW(2) - wf, sgD2 Artur Jarem złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 Gim Krzysztof Momot    
6 Gim Mirosław Wasyl    
7 s Justyna Wołoszyn    
         
Natasza Szponar Grabowska / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
7 2 TPG(2) - wf, sgD1 Anna Serafin za nieobecny oddział  
9 1 A - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 1 TP - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 Gim1 Łukasz Rzeszutko    
         
Mirosław Wasyl / 17.06.2019 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 3 TP(1) - wf, T Małgorzata Olejarz złączenie grup  
6 2 TPG(1) - wf, sgM Marian Herok za nieobecny oddział  
         
Renata Bis / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 TEC(3) - Uczniowie przychodzą później      
4 3 TD - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 3 TD - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 3 TD - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 3 TBG(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 1PB Piotr Niewójt    
         
Jacek Bożek / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 TL1 - mag.dyst., 207 Lidia Harasymów za nieobecny oddział  
         
Jakub Bożek / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 TL(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 3 TL(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Piotr Burszta / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 TC(2) - Proj.graf., 313 Barbara Tworek za nieobecny oddział  
4 2 TC(1) - podst.proj.p, 313 Marzena Błońska za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 Pod1 Monika Fil    
         
Małgorzata Chojnacka-Szempruch / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 TL1 - godz.wych, 319 Artur Jarem za nieobecny oddział  
2 2 TL1 - j.polski, 319 Monika Fil za nieobecny oddział  
4 1 TC - j.polski, 319 Anna Blacha    
5 1 TLG - wok, 319 Iwona Szewc    
         
Barbara Dzikowska / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 BSI(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
2 1 TC - bhp, 307 Krzysztof Momot za nieobecny oddział  
3 1 TB - bhp, 307 Krzysztof Momot za nieobecny oddział  
5 3 BSI(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 1PB Artur Jarem    
5 P B Dominika Jonaszek - Pędlowska    
         
Stanisław Fil / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech złączenie grup  
2 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech złączenie grup  
3 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech złączenie grup  
4 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech złączenie grup  
5 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech złączenie grup  
6 2 B2(1) - Roboty.mal., A4 Ewa Czech    
         
Marek Gil / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 TP(1) - strzel.sport, p111 Ewa Nowak za nieobecny oddział  
7 3 TP(1) - strzel.sport, p111 Elżbieta Podgórska-Makieła za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 Bud2 Bogusław Łój    
         
Krzysztof Giżka / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
2 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
3 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
4 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
5 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
6 2 B2(2) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
         
Urszula Godawska / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 3 Z2 - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
5 1 TB - tech.r.kon.b, 208 Bogusław Łój za nieobecny oddział  
6 3 TBG(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 1PB Justyna Wołoszyn    
         
Agnieszka Grzywacz / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 3 BSI(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 3 BSI(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 2Bud Andrzej Grzybowski    
         
Anna Haliniak / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 TP - proc. mag. w, p210 Monika Fil za nieobecny oddział  
4 2 TPG(1) - Obsł. p w po, p210 Maciej Bzymek - Polański za nieobecny oddział  
5 2 TPG(1) - Obsł. p w po, p210 Maciej Bzymek - Polański za nieobecny oddział  
6 2 TPG(1) - Obsł. p w po, p210 Natasza Szponar Grabowska za nieobecny oddział  
7 1 TP - podst.org. p, p210 Bogusław Łój za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 Bud2 Ewa Czech    
         
Lidia Harasymów / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 TL1(2) - Org.prac.mag, p006 Monika Fil złączenie grup  
5 3 TLM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
6 3 TLM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
         
Marian Herok / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 2 TPG(2) - Zastępstwo   Zastępca Natasza Szponar-Grabowska - złączenie grup  
7 3 TBG(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 2Bud Andrzej Grzybowski    
         
Tomasz Kowalczyk / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 TEC(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
4 2 TC(2) - Zastępstwo   Zastępca Marzena Błońska - złączenie grup  
5 2 TC(2) - podst.polig, 312 Katarzyna Budziło za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 Pod1 Dominika Jonaszek - Pędlowska    
         
Mateusz Marzec / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 TPG(2) - Zastępstwo   Zastępca Maciej Bzymek-Polański - złączenie grup  
5 2 TPG(2) - Zastępstwo   Zastępca Maciej Bzymek-Polański - złączenie grup  
6 3 TBG(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 Bud2 Robert Tryk    
         
Anna Mróz / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 3 BSI(5) - Zastępstwo   Zastępca Justyna Wołoszyn - złączenie grup  
6 3 BSI(5) - Pracownia me, 305 Bogusław Łój    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 2PB Marzena Błońska    
6 2PB Marzena Błońska    
         
Jacek Paź / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 A - matematyka, 218 Anna Nowak za nieobecny oddział  
3 1 A - matematyka, 218 Anna Miazga za nieobecny oddział  
4 3 TEC - matematyka, 220 Justyna Wołoszyn za nieobecny oddział  
5 3 TEC - r_matematyka, 314 Justyna Wołoszyn za nieobecny oddział  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 PA Anna Blacha    
3 PA Justyna Czech    
5 1PA Anna Bącal - Dycha    
         
Bogdan Serafin / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 TB(3) - Wyk.r.kon-b, A6 Robert Szafran złączenie grup  
2 2 TB(3) - Wyk.r.kon-b, A6 Robert Szafran złączenie grup  
3 2 TB(3) - Wyk.r.kon-b, A6 Robert Szafran złączenie grup  
4 2 TB(3) - Wyk.r.kon-b, A6 Robert Szafran złączenie grup  
5 2 TB(3) - Wyk.r.kon-b, A6 Robert Szafran złączenie grup  
         
Monika Skrzeszewska / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 TLM(2) - Tech.konf.od, p211 Krystian Lebioda za nieobecny oddział  
4 3 TLM(2) - Tech.konf.od, p211 Alina Machaj    
5 3 TLM(2) - Tech.konf.od, p211 Alina Machaj    
6 3 TLM(2) - Tech.konf.od, p211 Alina Machaj    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 Bud2 Dariusz Bańka    
5 Bud2 Maciej Bzymek - Polański    
         
Łukasz Sondej / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 B2(4) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
4 2 B2(4) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
5 2 B2(4) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
6 2 B2(4) - Złączenie grup   Zastępca - Ewa Czech  
         
Rafał Sroczyński / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 1 TP - szachy, p014 Dariusz Bańka    
5 1 TP - szachy, p014 Dariusz Bańka    
8 1 TP - godz.wych, sgD2 Waldemar Kazanecki    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 2Bud Robert Tryk    
         
Grzegorz Świeca / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 TL2(1) - Zastępstwo   Zastępca Anna Flis - złączenie grup  
4 2 TL2(1) - Zastępstwo   Zastępca Katarzyna Budziło - złączenie grup  
5 2 TL2(1) - Złączenie grup   Zastępca - Justyna Czech  
6 2 TL2 - mag.przyp., p104 Anna Miazga za nieobecny oddział  
7 3 TL(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 2Bud Ewa Nowak    
7 2Bud Tomasz Tetla    
         
Justyna Świeca / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 TL2(2) - Org.prac.mag, 305 Anna Flis za nieobecny oddział  
4 2 TL2(2) - Org.prac.mag, 207 Katarzyna Budziło za nieobecny oddział  
5 2 TL2(2) - Org.prac.mag, 108 Justyna Czech    
6 1 TL - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 2 TL2(2) - Proc.mag., 209 Marzena Błońska złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 P B Barbara Tworek    
4 1PB Dominika Jonaszek - Pędlowska    
7 Pod2      
         
Artur Wróblewski / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 TC(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 3 TEC(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
3 3 TEC(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 1 TC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 s Monika Skrzeszewska    
2 2PB Marzena Błońska    
3 2PB Lucyna Sibiga    
7 2PB Iwona Szewc    
         
Elżbieta Zawisza / 18.06.2019 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 TC(1) - Zastępstwo   Zastępca Barbara Tworek - złączenie grup  
5 2 TC(1) - Zastępstwo   Zastępca Katarzyna Budziło - złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 Pod1 Magdalena Piróg    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN