Zastępstwa w dniu 2018-12-17 poniedziałek
Aneta Łój
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 3 TL - zajęcia z wychowawcą, 314 Anna Nowak    
6 3 BSI - język polski, 314 Anna Blacha    
7 1 TP - język polski, 314 Małgorzata Grzesik    
8 3 TL - język polski, 314 Monika Fil    
9 3 TL - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 Pod2 Anna Blacha    
         
Elżbieta Berezecka
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 4 TL(1) - język angielski rozszerzony, 206 Anna Flis złączenie grup  
5 2 TPG(1) - język angielski , 206 Andrzej Kułakowski złączenie grup  
7 3 TBG(1) - język angielski , 206 Monika Fil złączenie grup  
8 4 TEC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 1PB Tamara Stadnik    
7 1PB Bogusław Łój    
8 1PB Marcin Kapuściński    
         
Elżbieta Podgórska-Makieła
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 TLG - biologia, 107 Magdalena Piróg    
6 1 A - biologia, 107 Beata Szwedo    
7 3 TD - biologia rozszerzona, 107 Renata Bis    
8 2 TD - biologia rozszerzona, 107 Magdalena Waśko    
         
Dorota Ciba
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 3 TBG - matematyka, 115 Justyna Wołoszyn    
6 2 TC - matematyka rozszerzona, 115 Anna Serafin    
7 4 TB - matematyka, 115 Barbara Tworek    
8 3 TBG - matematyka, 115 Jacek Paź    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 PA Justyna Wołoszyn    
6 PA Anna Flis    
         
Paweł Wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 A(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 1 A(1) - wychowanie fizyczne, sgD1 Katarzyna Budziło    
3 1 A(1) - wychowanie fizyczne, sgD1 Krystian Lebioda    
4 2 TD(1) - zajęcia sportowe-piłka nożna, BOISKO2 Natasza Szponar Grabowska    
5 2 TD(1) - zajęcia sportowe-piłka nożna, Natasza Szponar Grabowska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 s Anna Nowak    
         
Łukasz Rzeszutko
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 TBG(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 2 TL2(2) - Złączenie grup   Krzysztof Momot-całośc klasy  
4 2 TB(1) - wychowanie fizyczne, 226 Dariusz Bańka    
5 1 TB - edukacja dla bezpieczeństwa, 119 Rafał Sroczyński    
8 1 TL - edukacja dla bezpieczeństwa, 119 Dominika Jonaszek - Pędlowska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 Gim Natasza Szponar Grabowska    
8 Gim Jacek Paź    
         
Tomasz Tetla
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 3 AW(2) - wychowanie fizyczne, sgM Krzysztof Momot złączenie grup  
4 4 TLP(2) - wychowanie fizyczne, silownia m Małgorzata Olejarz złączenie grup  
5 4 TLP(2) - wychowanie fizyczne, sgM Małgorzata Olejarz złączenie grup  
         
Maciej Bzymek - Polański
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 TEC(1) - wychowanie fizyczne, T Krzysztof Momot    
2 2 TL2(1) - wychowanie fizyczne, silownia m Krzysztof Momot    
         
Anna Mróz
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 TEC(3) - Uczniowie przychodzą później      
2 4 TEC(3) - systemy energetyki odnawialnej, 305 Tamara Stadnik    
3 3 BSI(5) - Pracownia melioracji wodnych, 305 Justyna Czech złączenie grup  
4 4 TEC(4) - Obsługa systemów energetyki odnawialnej, 305 Artur Wróblewski złączenie grup  
5 4 TEC(4) - Obsługa systemów energetyki odnawialnej, 305 Artur Wróblewski złączenie grup  
6 4 TEC(4) - Obsługa systemów energetyki odnawialnej, 305 Artur Wróblewski złączenie grup  
7 3 TEC(3) - systemy energetyki odnawialnej, 305 Artur Wróblewski    
8 3 TEC(3) - systemy energetyki odnawialnej, 305 Artur Wróblewski za ostatnią lekcję  
9 3 BSI(5) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 2PB Barbara Tworek    
         
Jadwiga Socha
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 TB - dokumentacja budowlana 1, 207 Urszula Godawska    
2 2 TB(2) - Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno - budowlanych, 207 Urszula Godawska złączenie grup  
3 3 BSI(1) - organizacja robót budowlanych, 207 Tamara Stadnik    
4 3 BSI(1) - organizacja robót budowlanych, 207 Anna Flis    
5 2 TB - podstawy budownictwa, 207 Urszula Godawska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 1PB Krystian Lebioda    
         
Daniel Zieliński
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 2 TD - technologia robót nawierzchniowych, 207 Agnieszka Grzywacz    
7 1 TLG(3) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 3 TD - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Jakub Bożek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 TL(1) - Usługi transportowo- spedycyjne, 309 Anna Haliniak złączenie grup  
3 3 TL(1) - Usługi transportowo- spedycyjne, 116 Anna Haliniak złączenie grup  
4 1 TP(2) - Obsługa podróżnych w portach i terminalach, p104 Anna Haliniak złączenie grup  
5 1 TP(2) - Obsługa podróżnych w portach i terminalach, p104 Anna Haliniak złączenie grup  
6 1 TP(2) - Obsługa podróżnych w portach i terminalach, p104 Anna Haliniak złączenie grup  
7 1 TLG(1) - gospodarka magazynowa, 207 Anna Haliniak    
8 3 TP(1) - Eksploatacja środków transportu, 207 Anna Haliniak    
9 3 TP(1) - Eksploatacja środków transportu, 207 Lidia Harasymów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 2Bud Anna Haliniak    
         
Jacek Bożek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 3 TP(2) - Eksploatacja środków transportu, 206 Renata Bis    
5 3 TP(2) - Eksploatacja środków transportu, 217 Grzegorz Świeca    
6 2 TL1(1) - Organizacja prac magazynowych, 217 Grzegorz Świeca    
7 2 TL1(1) - Organizacja prac magazynowych, 217 Grzegorz Świeca    
8 2 TL1(1) - Organizacja prac magazynowych, 217 Grzegorz Świeca    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 1PA Małgorzata Grzesik    
         
Agnieszka Sikora
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 TEC - religia, 106 Bogusław Łój    
3 2 TPG - religia, 107 Marcin Polak    
4 3 TL - religia, 116 Dominika Jonaszek - Pędlowska    
7 4 TEC - religia, 208 Marcin Polak    
9 3 TD - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 P B Renata Bis    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN