nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Powiadomienie o wyborze oferty

06.09.2013 Elżbieta Zawisza

Dot. Przeprowadzenia teoretycznego i praktycznego etapu nauki jazdy umożliwiającego ubieganie się o prawo jazdy kategorii B,  zgodnego z obowiązującymi przepisami (Ustawa o kierujących pojazdami), posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców w Powiecie Stalowowolskim oraz posiadanie akredytacji Kuratora Oświaty, dla 22 uczniów z ZSP nr 2 w Stalowej Woli. 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt 8 (ustawa nie dotyczy, wartość szacunkowa  zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 Euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), z uwzględnieniem:
1) zapisów regulaminu udzielania przez ZSP Nr 2 zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: 
P.H.U Rotrans, Roman Szypura, 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 3
jako jedna z dwóch zgłoszonych ofert za cenę brutto 25 740,00 złotych.

ZOBACZ POWIADOMIENIEKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest