nivo slider image nivo slider image

Pedagog i psycholog

Program: ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

04.09.2013 Administrator

dozywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mogą Państwo ubiegać się w swojej miejscowości o pomoc z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Pomoc na powyższy cel jest przyznawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w formie kanapek.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z powyższej formy pomocy należy złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w swojej miejscowości:

– zaświadczenie o zarobkach (netto z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku),
– odcinek renty lub emerytury,
– zaświadczenie z PUP,
– w przypadku prowadzenia własnej działalności zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
– decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
– decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinnego,
– odcinek potwierdzający wysokość alimentów.

Kontakt dla osób ze Stalowej Woli – MOPS (015) 842-50-97

Sylwia Pacholec
pedagog szkolnyKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest