nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”

08.03.2013 Andrzej Kułakowski

Od bieżącego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w projekcie „Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”. Uczestnikami projektu jest 21 szkół z woj. podkarpackiego w tym: 10 liceów ogólnokształcących, 8 techników oraz 3 zasadnicze szkoły zawodowe. W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie biorą udział uczniowie Technikum – klasa 1TB1 oraz uczniowie ZSZ – klasa 113. Projekt realizowany od 1.08.2012 r. do 31.07.2015 r. przez Uniwersytet Rzeszowski na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – Projekty konkursowe”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny w latach 2012-2015.
Projekt zakłada m.in.:

– udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na podstawie Gry Biznesowej;
– wizyty studyjne w przedsiębiorstwach;
– spotkania warsztatowe z pracodawcami;
– zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej”;
– nagrody rzeczowe (m.in. tablety) dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych na Grze Biznesowej.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest