nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Uczeń naszej szkoły stypendystą programu „Nie zagubić talentu”

07.01.2013 Administrator

„Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.

1 (2)

Program obejmuje:
1. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki.
2. Nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym.
3. Stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu wpierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”, przyznał stypendium uczniowi naszej szkoły. Nagrodzonym uczniem jest Michał Butryn z klasy ITB2.
Uroczyste wręczenie stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego odbyło się w dniu 19 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. W wydarzeniu licznie udział wzięli wyróżnieni i zaproszeni goście, a Urząd Marszałkowski reprezentowała wicemarszałek Anna Kowalska oraz pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu – z dyrektor Krystyną Lech na czele.
W tegorocznej edycji programu „Nie zagubić talentu” Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał 17 stypendiów za osiągnięcia artystyczne, 153 nagrody pieniężne oraz 69 stypendiów za osiągnięcia naukowe. Granty trafiły do młodzieży gimnazjalnej i ponadgminazjalnej, która w minionym roku wykazała się doskonałymi wynikami w nauce, osiągnięciami w konkursach, turniejach i olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także wzorowym zachowaniem i aktywnością w życiu społecznym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest