nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Regulamin Plebiscytu Belfer Roku 2018

18.09.2018 Andrzej Kułakowski

1. Organizatorem plebiscytu Belfer Roku 2018 jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.
2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie nauczyciela cieszącego się dużym autorytetem i wyjątkową sympatią uczniów.
3. Przebieg plebiscytu:

 

• nauczyciele – kandydaci szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego będą prezentowani na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl w dniach od 21.09.2018 r. do 05.10.2018 r.

• w tych dniach będzie można głosować za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl

• aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na stronie www.stalowowolski.pl w zakładce Belfer Roku 2018 podając swoje imię, nazwisko, adres oraz e-mail. Podane dane będą wykorzystane tylko na potrzeby plebiscytu

• każdy, kto weźmie udział w głosowaniu może oddać jeden głos

• spośród osób zarejestrowanych, którzy wezmą udział w głosowaniu zostanie wylosowana osoba, która otrzyma nagrodę

• z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos.

 

4. Nauczyciel, który uzyska największą ilość głosów zostanie Belfrem Roku 2018
5. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2018 r.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl oraz na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

 

OrganizatorzyKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest