nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia

02.07.2020 Jakub Bożek

ABSOLWENCI BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA !!!

ZACHĘCAMY DO KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA I ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI  W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA!!!

 UCZYMY W KLASIE PIERWSZEJ W ZAWODZIE

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219

Materiały dotyczące rekrutacji:

Dokumenty BS2

Formularz zgłoszeniowy

Podanie o przyjęcie

Regulamin rekrutacji BS II

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata.

W branżowej szkole II stopnia jest realizowana  druga kwalifikacja w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i  po zdaniu egzaminu

z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Ważnym aspektem kształcenia w branżowej szkole II stopnia, oprócz uzyskania tytułu technika z danego zawodu jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, co umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Zajęcia odbywają się w ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 26.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w jednej wybranej formie (stacjonarnej lub zaocznej).

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

 

Cykl kształcenia:

 • 4 semestry

Możliwe forma kształcenia:

 • stacjonarna (zajęcia poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. 16.15-20.40)

lub

 • zaoczna (zajęcia sobota – niedziela, co 2 tygodnie)

 

 

 

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

 

 

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311219 technik robót wykończeniowych

w budownictwie

BUD.25

Organizacja, kontrola

i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych

w budownictwie

Ukończona kwalifikacja BD.04 lub ukończone wszystkie kwalifikacje: B.05, B.06 i B.07.

 

 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

 

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód, na który jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Uczeń/Słuchacz kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;

 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

 Absolwent uzyskuje kwalifikację :

 

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych

w budownictwie.

 1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

 2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie.

 3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

 

Technik robót wykończeniowych ma możliwość zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;

 • firmach remontowo – wykończeniowych,

 • biurach projektowych,

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;

 • nadzorze budowlanym;

 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;

    lub kontynuować naukę na studiach technicznych m.in. budownictwo, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna czy inżynieria środowiska.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest