nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Rok Kościuszkowski

Rok 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI – patrona naszej szkoły

26.02.2017 andkul

Senat RP ustanowił rok 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI – patrona naszej szkoły. W uzasadnieniu Uchwały Senatu RP czytamy:

Dnia 15 października 1817 r. w Solurze zmarł polski i amerykański generał Tadeusz Kościuszko, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obywatel honorowy Republiki Francuskiej. W roku 2017 minie zatem 200 lat od zgonu Naczelnika insurekcji z 1794 r., którego ideały i dokonania przynoszą zaszczyt nie tylko narodowi polskiemu, ale i całej ludzkości, gdyż Tadeusz Kościuszko przyczynił się też do uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, za co otrzymał z rąk Jerzego Waszyngtona amerykański Order Cyncynata i do dziś jest honorowany przez naród amerykański.

 

Szczególnie jednak przypomnieć należy to, że Tadeusz Kościuszko był obrońcą Konstytucji 3 Maja w wojnie z 1792 r. z Rosją – za udział w niej został przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego odznaczony złotym Orderem Virtuti Militari z pierwszego rozdawnictwa. Kiedy Rzeczpospolita po drugim rozbiorze chyliła się ku katastrofie, to On podjął walkę o Wolność, Całość i Niepodległość. Jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania w 1794r. był de facto przywódcą tak narodu, jak i całego państwa, zwłaszcza że jako pierwszy włączył też chłopów polskich w dzieło walki o Niepodległą, obiecując im uwolnienie z poddaństwa. Insurekcja 1794 r. wobec przemocy wrogich sąsiadów upadła, ale uratowała godność i honor narodu, a jej hasła patriotyczne i społeczne wytyczyły w polskich dziejach szlak ku niepodległości.

 

Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę, na podstawie której obchody 200-lecia zgonu Kościuszki będą się odbywać pod patronatem UNESCO.

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród polski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, bohatera światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu.

 

Senat zwraca się do władz wojskowych, oświatowych, organizacji społecznych, środowisk kościuszkowskich, harcerzy, instytucji kultury i mediów o inicjatywę w organizowaniu i wspieraniu rocznicowych obchodów, a do ogółu społeczeństwa, zwłaszcza zaś do młodzieży o liczny udział w tych obchodach.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest