nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Seminarium ? Wybrane problemy chemii

16.05.2009 Administrator

Organizatorami Seminarium byli: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Program obejmował wykład prof. dr. hab. inż. Stanisława Wołowca na temat :Droga do nowego związku chemicznego? oraz wykład prof. dr. hab. Elżbiety Wa?ajtys ? Rode na temat ?Zależność między budową a funkcją białek?

 

Uczestnikami wykładów byli uczniowie z klas: II B, II G, 2TB1, III D oraz III G pod opieką mgr Anny Miazgi oraz mgr Wioletty Piątek.

Podczas Seminarium odbyły się również zajęcia laboratoryjne w Katedrze Chemii Fizycznej na temat: ?Oznaczanie ilościowe metodą spektrofotometrii UV ? VIS.?

Prowadzącymi zajęcia byli: dr inż. Grażyna Nowak, mgr inż. Katarzyna Rydel, dr inż. Julian Kozioł, dr inż. Tomasz Kozioł, a uczestnikami uczniowie: Lenart Iwona II G, Banaczyk Marzena III A, Łochowska Karolina III G, Majcher Urszula III G,  Ostatek Robert III .

 przygot. A. Miazga

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest