nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Seminarium SZKOŁY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

18.05.2009 Administrator

 

 

 

W seminarium uczestniczyli:

 

> starszy wizytator Kuratorium Oświaty p. Marek Soja,

> dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (partnera projektu) p. Krystyna Wróblewska,

> przedstawiciele stalowowolskiego starostwa powiatowego w osobie wicestarosty p. Janusza Zarzecznego i Naczelnika  Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia p. Bożeny Karlik,

> komendant WKU w Nisku ppłk Krzysztof Hocek,

> przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli p. Katarzyna Jędrusińska,

> dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli,

> przedstawiciele firm: ?STEMAR? ze Stalowej Woli,  MOTA ? ENGIL POLSKA.S.A. ? region Rzeszów, GENERALI T.U.  S.A., Pearson Education,

> przedstawiciele lidera projektu WSEiI  w Lublinie w osobie koordynatora merytorycznego p. Aliny Reszki oraz prowadzącej seminarium p. Anny Rakuś  – koordynatora regionalnego dla woj. podkarpackiego (PCEN Rzeszów),

> młodzież z pierwszych klas technikum.

 

Celem seminarium było zidentyfikowanie potrzeb środowiska oświatowego i samorządowego powiatu stalowowolskiego co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach o profilu zawodowym, a także odnośnie dostosowania programów do rynku pracy.

 przygot. Elżbieta Zawisza
 
 


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest