nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Seminarium „Wybrane problemy chemii” na Politechnice Rzeszowskiej

27.02.2013 Administrator

Dnia 8 lutego 2013 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Seminarium „Wybrane problemy chemii”, które odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej. Organizatorami XX seminarium był Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Klasy, które wzięły udział w zajęciach to: II TSI, IITBO, III TSI. Opiekunami młodzieży z naszej szkoły były Anna Miazga oraz Tamara Stadnik. Na początku zajęć odbyły się wykłady:

• Wykład I, prowadzony przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Sobkowskiego na temat „Baterie i ogniwa’”
• Wykład II, prowadzony przez prof. dr hab. inż. Jacka Lubczaka, temat „Izomeria optyczna”

Po wykładach część uczniów wybrała się na zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, inni zaś zwiedzali uczelnię. Zajęcia laboratoryjne były podzielone na dziewięć grup. Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które dotyczyły następującej problematyki:

– Polimery i tworzywa sztuczne. Uczniowie biorący udział to: Żak Dawid , Wianecka Małgorzata, Puzio Henryk
– Elementy syntezy i analizy związków organicznych. Uczniowie biorący udział to: Dzióbich Sylwia, Sarna Katarzyna i Ptak Monika
– Katalizatory przeniesienia międzyfazowego. Uczniowie biorący udział to: Maślach Bartłomiej i Sroka Robert.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią do udziału w przyszłorocznym seminarium „Wybrane problemy chemii”.

 

Tekst: Małgorzata Wianecka
Anna MiazgaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest