nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Seminarium „Wybrane problemy chemii”

04.03.2014 Andrzej Kułakowski

HPIM4747

Dnia 14 lutego 2014 roku uczniowie ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli uczestniczyli w XXI Seminarium  –   ,, Wybrane problemy chemii’’ . Seminarium organizowane było przez Wydział Chemiczny PRz we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego  w Rzeszowie , oraz Rzeszowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Celem  seminarium było przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

      W zajęciach udział wzięło 35 uczniów z  klas: II TSI, III TSI, IV TSI pod opieką nauczycieli: Anny Miazgi oraz Barbary Dzikowskiej.

      Uczniowie wzięli udział w II wykładach:

  • I wykład poprowadził: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, na temat: ,,Początki technologii polimerów i jej obecny rozwój’’
  • II wykład poprowadził: Prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak, na temat: ,,Mechanizmy reakcji organicznych’’

Części wykładowe zostały zakończone krótkimi pokazami chemicznymi. Następnie uczniowie zostali przydzieleni do poszczególnych grup, w których udali się na zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, pozostali zaś mieli czas aby zwiedzić Wydział Chemiczny.

Grupy do których zostali przydzieleni uczniowie uczestniczący w zajęciach laboratoryjnych:

  • Grupa IV – Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej – zajęcia na temat: ,, Kompleksometrii’’.

Uczniowie, którzy brali udział to: Żaneta Rzeżutka i Klaudia Gryń – klasa II TSI

  • Grupa VI –Zakład Informatyki Chemicznej – temat zajęć: ,, Wybrane operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej’’.

Udział wzięli: Wilk Łukasz i Artur Grzybowski – klasa II TSI

  • Grupa VII – Zakład Chemii Organicznej – temat: ,, Katalizatory przeniesienia międzyfazowego. Klatraty’’.

Uczniowie biorący udział to: Anna Wójtowicz i Adrianna Szczęch – klasa II TSI

  • Grupa VIII – Zakład Chemii Organicznej – zajęcia na temat: ,, Reakcje topochemiczne’’.

Udział w zajęciach wzięły: Paulina Konefał i Paulina Pawłowska – klasa II TSI

  • Grupa IX – Katedra Chemii Fizycznej – temat zajęć: ,, Oznaczanie ilościowe kwasu pikrynowego metodą spektrofotometrii UV-VIS’’.

Uczniowie, którzy brali udział to: Sylwia Stolarz i Barbara Kata – klasa II TSI

Uczniowie po przez ten wyjazd mieli okazję  dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy, które mają zastosowanie w życiu codziennym, jak i zobaczenie Politechniki, która otwiera drzwi przed wieloma młodymi ludźmi.

Zapraszamy uczniów zainteresowanych chemią do udziału w  przyszłorocznym seminarium ,, Wybrane problemy chemii’’.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest