nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Senat Młodych Senatorów

05.05.2009 Administrator

I etap stanowiły  wybory w szkołach, przeprowadzane w oparciu o przygotowaną na potrzeby projektu ordynację wyborczą. W naszej szkole powstało pięć Komitetów Wyborczych, które zorganizowały swoim kandydatom kampanię wyborczą.

 

Do walki o mandat Młodego Senatora stanęli: Paweł Bukowiński z kl II b LO, Krzysztof Dyjak  z kl II c LO, Sylwia Hawryło  z kl. IIa LO, Klaudia Reutyńska z kl III e LO i Sebastian Skoczylas z klasy pierwszej o edukacji wojskowej.

 Wybory wygrała Sylwia Hawryło i przeszła do II etapu projektu, który polegał na opracowaniu tematu ?Czy należy w Polsce wprowadzić obowiązek udziału w wyborach pod rygorem kary?.

Cały projekt zakończył się  dwudniowymi symulacjami  obrad Senatu Młodych Senatorów w siedzibie Senatu RP. Pierwszego dnia Młodzi Senatorowie przygotowywali się do debaty ? poznawali prawa i obowiązki parlamentarzysty, zapoznawali się z ordynacją wyborczą, tą prawdziwą i tą  z programu Młodzi Senatorowie, dowiadywali się o zasadach podejmowania i prowadzenia procesu legislacyjnego. Drugiego dnia  odbyła się debata o konieczności wprowadzenia kar za uchylanie się od udziału w głosowaniu w wyborach powszechnych.

Z młodzieżą spotkali się Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, a pani Marszałek Krystyna Bochenek jako Marszałek Senior przewodziła pierwszej części obrad oraz prowadziła wybór Marszałka Senatu Młodych Senatorów.

Była to wspaniała lekcja demokracji. Młodzież zapoznała się z procedurami demokratycznymi, w tym z zasadami wyłaniania przedstawicieli w drodze powszechnego głosowania oraz procesem powstawania ustaw. Zwycięzcy szkolnych wyborów mogli przez dwa dni czuć się jak prawdziwi parlamentarzyści – obradować, na ich miejscach, chodzić po tych samych pięknych schodach i  korytarzach, jeść obiad w ich restauracji, po prostu żyć atmosferą parlamentu.

To nie była wycieczka, lecz wspaniała przygoda. Każdy uczestnik symulacji obiecywał sobie, że kiedyś tam wróci jako zwycięzca prawdziwych wyborów i będzie podejmował prawdziwe decyzje.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest