nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Ślubowanie uczniów klas pierwszych podczas obchodów Święta Niepodległości

28.11.2015 Administrator

10 listopada podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas pierwszych technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej złożyli ślubowanie na Sztandar szkoły. Prowadzący uroczystość: p. Beata Szwedo i p. Kamil Ziarnowski przywitali wszystkich uczestników tego szkolnego i państwowego święta.

W 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzono ceremoniał podniesienia flagi państwowej. W skład pocztu flagowego kosynierskiego wchodzili: dowódca: Mateusz Siembida, flagowy: Gabriel Sobiło, asystujący: Wojciech Machaj. Uczniami wyróżnionymi do ślubowania na sztandar szkoły byli: Kamil Brzozowski z I klasy technik budownictwa (I TB), Elżbieta Szwedo z I klasy technik logistyk (I TL), Szymon Kochowski z I klasy technik drogownictwa (I TD),Wiktoria Gajewska z I klasy technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali (I TLP), Angelika Pydo z I klasy technik geodeta i technik technologii odzieży (I TGO), Kinga Grodzicka z I klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik cyfrowych procesów graficznych (I TEC), Mateusz Trójniak z I klasy zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (I-2) oraz Dawid Urbanik z I klasy zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz oraz w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych (I ? 1/3). Ceremonię ślubowania uczniów klas pierwszych przeprowadził Dyrektor Szkoły, mgr Włodzimierz Smutek. Uczniowie klas pierwszych ślubowali być wiernym ideałom, o które walczył Tadeusz Kościuszko, wzorować swe postępowania na przykładach najwybitniejszych synów narodu polskiego, którzy swą nauką i walką rozsławili imię Polski w świecie, kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka, do potrzebujących wyciągać pomocną dłoń i wcielać w życie hasła solidarności i przyjaźni, strzec wielkiego wspólnego dziedzictwa – Polski, być wiernymi tradycjom naszego narodu, systematycznie pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, by stać się uczciwymi ludźmi, sumiennymi pracownikami i dobrymi obywatelami Ojczyzny- Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość ślubowania klas pierwszych technikum i ZSZ oraz przysięgę uczniów klasy I LO o edukacji wojskowej przygotowali: p. Anna Serafin, p. Justyna Świeca, p. Małgorzata Grzesik, p. Iwona Szewc oraz mjr Krzysztof Szykuła.

no images were found



Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest