nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Spotkanie psychologów i pedagogów

19.05.2009 Administrator

Głównym punktem spotkania były prelekcje. Pierwszą z nich wygłosiła p.Jolanta Mazurkiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Jej tematem były procedury ubiegania się o opinię z poradni, dostosowanie opinii do wymagań na każdym poziomie kształcenia(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła  ponadgimnazjalna )oraz

zakres obowiązków nauczyciela uczącego, pedagoga/psychologa w związku z otrzymanymi opiniami uczniów.

 

Kolejną prelekcję wygłosiła p. Maria Dekert z SOWiIKu. Wykład dotyczył zakresu działań ośrodka i możliwości współpracy ośrodka ze szkołą.

 

W ramach zespołów superwizyjnych pedagodzy wymieniali się doświadczeniami na temat podejmowanych działań wobec uczniów. Zostały przedstawione również ważne wydarzenia z życia szkoły poprzez prezentację fotografii z różnych uroczystości.

 

Miłą częścią spotkania było pożegnanie pani Komisarz Haliny Bąk w związku  z przejściem na emeryturę. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy kawie i słodkościach.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest