nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Spotkanie z firmą De Dietrich.

04.10.2010 Administrator

 

     

 

Uczniowie zapoznali się z nowatorskimi rozwiązaniami związanymi z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Po wykładzie odbyła się pogadanka z konkursem, gdzie uczniowie za prawidłowo udzieloną odpowiedź
otrzymywali nagrody rzeczowe.

Przygot. R.BisKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest