nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Spotkanie z mjr Janem Lorysiem, żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych i Dyrektorem Muzeum Polskiego w Ameryce.

17.11.2009 Administrator

Jan M. Loryś urodził się w Anglii. Jego rodzice poznali się we Włoszech zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rodzina osiedliła się w Chicago we wczesnych latach 50. Ukończył szkołę podstawową im. Św. Fidelisa i gimnazjum Gordon Tech.  W tym samym czasie uczęszczał do sobotniej szkoły im. Generała Tadeusza Kościuszki, należał do harcerstwa. Jan M. Loryś w 1963 roku brał udział  w letnim kursie Związku Narodowego Polskiego w Alliance College. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Illinois w Chicago, kierunek nauki polityczne, zdobywając B.A. w tej dziedzinie w 1971 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra historii ze specjalizacją dotyczącą Europy Wschodniej.

Od 1996 roku jest dyrektorem Muzeum Polskiego w Ameryce. Dzięki jego staraniom kontynuowane jest systematyczne opracowywanie kolekcji. Nawiązał kontakty z licznymi instytucjami w Polsce. Dzięki talentowi do wyszukiwania pracowników i wolontariuszy szczególnie zaangażowanych w sprawy polskie, przysporzył Muzeum wielu pasjonatów.

Szanowny gość opowiadał o Armii Amerykańskiej oraz  tradycjach żołnierskich, umundurowaniu i odznaczeniach. Interesujący wykład pełen ciekawostek prelegent wzbogacił prezentacją rzadkich zdjęć i dokumentów zgromadzonych w Muzeum Polskim w Ameryce, które mieści się w Chicago.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest