nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Projekty Unijne

SZKOŁA DOBREJ EDUKACJI SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

01.09.2010 Administrator

    Projekt, który powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, będzie realizowany w okresie 01.09.2010 – 31.08.2012 w klasa technikum.

Nasze przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia uczniów i nauczycieli poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz poprawę jakości kształcenia i zarządzania szkołą.

 

Od października będą odbywać się zajęcia sportowe, z matematyki, fizyki, drogownictwa oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego dla wszystkich specjalności klas trzecich technikum. Będzie również można uczestniczyć w kursie projektowania, kroju i szycia, projektowania architektonicznego i rysunku odręczniego, a także pojechać na wycieczkę przedmiotową do Chorzowa, Łodzi, Kielc czy Szczucina.

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest