nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Szkolny Konkurs Historyczny pt. Rok 2009 Rokiem Rocznic- Okrągły Stół i inne Okrągłe Rocznice?

05.05.2009 Administrator

I etap konkursu będzie obejmował w swym zakresie merytorycznym następujące wydarzenia:

– Kampania Wrześniowa 1939 (70 Rocznica Wybuchu II wojny światowej i Agresji ZSRR  na Polskę)
– Powstanie Warszawskie 1944 ( 65 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego)
– I Pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny (30 Rocznica I Pielgrzymki)
– Ks. Jerzy Popiełuszko (25 rocznica męczeńskiej śmierci)
– Obrady Okrągłego Stołu ( 20 rocznica obrad)
– I wolne wybory w RP- Rząd Mazowieckiego (20 rocznica wyborów)

 I etap konkursu będzie miał formę pisemnego testu. 4 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów wezmą udział w II etapie konkursu.

Konkursowi patronuje prof. dr hab. Janusz Cisek Dyrektor Muzeum WP w Warszawie, główny fundator nagród.

 I etap konkursu odbędzie się 19 lutego o godzinie 8 w auli.

 Szczegółowych informacji udziela Przemysław Dąbek. Opiekę merytoryczna sprawuje mgr Anna Ryzak.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest