nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Szkolny Konkurs Historyczny pt. Rok 2009 Rokiem Rocznic- Okrągły Stół i inne Okrągłe Rocznice?

05.05.2009 Administrator

I etap konkursu będzie obejmował w swym zakresie merytorycznym następujące wydarzenia:

– Kampania Wrześniowa 1939 (70 Rocznica Wybuchu II wojny światowej i Agresji ZSRR  na Polskę)
– Powstanie Warszawskie 1944 ( 65 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego)
– I Pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny (30 Rocznica I Pielgrzymki)
– Ks. Jerzy Popiełuszko (25 rocznica męczeńskiej śmierci)
– Obrady Okrągłego Stołu ( 20 rocznica obrad)
– I wolne wybory w RP- Rząd Mazowieckiego (20 rocznica wyborów)

 I etap konkursu będzie miał formę pisemnego testu. 4 osoby, które uzyskają największą liczbę punktów wezmą udział w II etapie konkursu.

Konkursowi patronuje prof. dr hab. Janusz Cisek Dyrektor Muzeum WP w Warszawie, główny fundator nagród.

 I etap konkursu odbędzie się 19 lutego o godzinie 8 w auli.

 Szczegółowych informacji udziela Przemysław Dąbek. Opiekę merytoryczna sprawuje mgr Anna Ryzak.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest