nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Szkolny Konkurs Historyczny: Rok 2009 Rokiem Rocznic

21.05.2009 Administrator

 

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku staroście powiatu stalowowolskiego Wiesławowi Siembidzie przy asyście dyrektora Włodzimierza Smutka  oraz podniesieniem flagi państwowej na dziedzińcu szkoły dla upamiętnienia 10 rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Rolę kompanii honorowej pełniła klasa I W . Dowódcą uroczystości był uczeń klasy III E Przemysław Dąbek.

Honory głównego gościa uroczystości w zastępstwie nieobecnego prof. dr  hab. Janusza Ciska pełnił starosta powiatu stalowowolskiego pan Wiesław Siembida.

Prof. dr hab. Janusz Cisek jest osobą szczególnie związaną z naszą szkołą od kwietnia 2008 r. Jest bowiem Ojcem Chrzestnym Sztandaru Z S Nr2. W trakcie uroczystości miał on otrzymać odznakę Godny Patrona Szkoły. Nieobecność pana profesora była spowodowana nagłymi sprawami służbowymi, które zatrzymały go w Warszawie.

 

Po uroczystości na dziedzińcu szkoły zakończonej defiladą w wykonaniu klasy wojskowej, w auli szkoły odbył się Finał Konkursu Historycznego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta powiatu stalowowolskiego Wiesław Siembida, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia powiatu stalowowolskiego Bożena Karlik, Prezes Koła Numizmatycznego PCN w Nisku Tadeusz  Wojcieszyn, Wiceprezes Koła Numizmatycznego PCN W Nisku Mariusz Kowalik oraz dr inż. Prorektor WSE w Stalowej Woli.

 

 

W emocje konkursowe wprowadził wszystkich Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Włodzimierz Smutek. Celem konkursu była popularyzacja i zachęcenie młodzieży do poznania historii Polski określonej przez bardziej lub mniej okrłgłe rocznice przypadające w roku 2009. Zmagania konkursowe odbywały się przy spontanicznej rekcji widowni (uczniów klas I A, I TD/S, I TB1, IIA, IIB, IIC ) oraz nauczycieli opiekunów i zaproszonych gości.

 

Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania ujęte w siedem kategorii, które obejmowały przemówienia słynnych osób, plakaty,wydarzenia i melodie dotyczące wydarzeń rocznicowych. Forma konkursu nawiązywała do popularnych programów telewizyjnych i była próbą pokazania treści historycznych w ciekawej dla uczniów formie z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 

Pierwsze miejsce konkursie zajęła Iwona Piskorowska z klasy I A LO, drugie miejsce w konkursie przypadło Pawłowi Świecy z klasy I TD/S natomiast trzecie Marcinowi Dąbkowi z klasy I TB2. W komisji konkursowej zasiedli Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia powiatu stalowowolskiego Bożena Karlik, nauczyciel historii Anna Ryzak i uczeń klasy IIIE historyk pasjonat Przemysław Dąbek.

 

Uroczystość przygotowali: nauczyciel historii mgr Anna Ryzak, uczeń klasy IIIE Przemysław Dąbek, wychowawca klasy wojskowej mgr Anna Kielar. W przygotowanie uroczystości włączyli się uczniowie klasy III E , uczniowie klasy wojskowej, obsługa techniczna, oprawą muzyczną zapewnił uczeń klasy I TD/S Damian Bryk. Całość imprezy brawurowo poprowadziła uczennica klasy II A Agata Wazia. Mamy nadzieję, że forma i sposób przeprowadzenia konkursu pozwoliły przybliżył uczniom ważne wydarzenia  z dziejów państwa i narodu polskiego w sposób ciekawy i interesujący.

 

 

przygot. Anna RyzakKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest