nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Terminy i miejsca

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

14.11.2013 Jakub Bożek

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2013/2014 dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 ? dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

2. Etap praktyczny

od 24 do 27 czerwca 2014 r. ? dla absolwentów techników, techników uzupełniających (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronie po 4 kwietnia 2014 r.)

 

od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. ? dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronie w czerwcu 2014 r.)

 

Wydawanie absolwentom dyplomów przez szkołę od 29 sierpnia 2014 r. Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest