nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na Podkarpaciu

10.01.2010 Administrator

medyka

W/w prace wykonało Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu ?CARO? w Zamościu, posiadające decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu przeworskiego.

Kolejność prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest:
1. odgrodzenie obszaru prac taśmą biało-czerwoną,
2. umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści:
– ? Uwaga! Zagrożenie azbestem?,
– ? Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony?,
– ? Uwaga odpady zawierające azbest?,
– ? Uwaga prace na wysokości?,


 

 

 

3. demontaż wyrobów zawierających azbest metodą na mokro,
4. zastosowanie jednorazowej odzieży roboczej, oraz jednorazowe środki ochrony indywidualnej pracowników narażonych na działanie pyłu azbestu,
5. odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem wykonywane wyłącznie przy zastosowaniu narzędzi ręcznych lub wolno-obrotowych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,

 

 

   

6. zapakowanie odpadów zawierających azbest w worki foliowe typu BIG -BAG lub opakowanie w folię  o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004r.,

 

 

   

7. uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac z zastosowaniem metody na mokro.

Opracowała
Agnieszka Grzywacz

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest