nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

VI PODKARPACKIE TARGI EDUKACYJNE

31.03.2011 Administrator

W tym roku w Podkarpackich Targach Edukacyjnych udział wzięło ponad 100 Wystawców, m. in. renomowane uczelnie wyższe z całego kraju oraz z zagranicy, szkoły doskonalenia zawodowego, szkoły językowe, wydawcy czasopism, producenci i dystrybutorzy sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, internetowe portale edukacyjne. Uczniowie w trakcie trwania targów mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych jak również mogli wziąć udział w pokazie przygotowanym przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na temat: „Jak skutecznie szukać pracy na Podkarpaciu?” (Jak wygląda podkarpacki rynek pracy i jakich poszukuje pracowników?, Co napisać w CV żeby zainteresowało pracodawcę?, O czym rozmawiać z potencjalnym pracodawcą na rozmowie rekrutacyjnej?)Ponadto uczniowie mogli sko rzystać z bezpłatnych porad psychologów w kwestii dotyczącej preferencji i zainteresowań zawodowych, określeniu kierunku kształcenia i wyboru uczelni, a także o wyborze zawodu. Opiekę nad uczniami sprawowali: mgr Urszula Godawska, mgr Beata Piróg, mgr Sylwia Pacholec oraz mgr Elżbieta Gorczyca.

   
   


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest