nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

VII edycja Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego DEUTSCHMEISTER

21.06.2019 Administrator

Tradycyjnie w pierwszej połowie czerwca odbył się w naszej szkole Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHMEISTER. W tym roku szkolnym miała miejsce już VII edycja SKJN DEUTSCHMEISTER pod patronatem Dyrektora szkoły mgr Tomasza Sekulskiego. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

 

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży, zainteresowanie uczniów kulturą  państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka, rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem oraz umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

 

Do konkursu przystąpili chętni uczniowie klas pierwszych. Zmagania konkursowe miały formę testu gramatyczno-leksykalnego w oparciu o aplikację Kahoot oraz testu sprawdzającego czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową w składzie: Monika Fil, Dominika Jonaszek-Pędlowska, Andrzej Kułakowski, Ewa Nowak oraz Magdalena Piróg, tytuł Mistrzów Języka Niemieckiego w naszej szkole otrzymali:

 

I miejsce ex aequo: Joanna Rzeszutko – kl. 1 TC oraz Karolina Szczepańska – kl. 1 TP

I miejsce: Marcin Madej – klasa 1 TC

III miejsce ex aequo: Sebastian Samburski – kl. 1 TC, Wiktoria Koryga – kl 1 TLG,  Agata Matuła – kl. 1 TLG, Dawid Michałczak – kl. 1 TL

 

Mistrzowie otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez Dyrektora Szkoły mgr Tomasza Sekulskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, najlepszym gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest