nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wielkopostny dzień skupienia pod hasłem: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36)

16.03.2013 Andrzej Kułakowski

W dniu 8 marca 2013 r. w kaplicy św. Anny, przy parafii św. Floriana odbyły się wielkopostne rekolekcje dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Tadeusz Janda- wikariusz parafii p.w. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli.

Chociaż był to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, to jednak bardzo intensywny w swojej treści i pełen Bożej nauki. Rozpoczęliśmy drogą krzyżową z rozważaniami ks. Piotra Pawlukiewicza pięknie odczytanymi przez uczniów naszej szkoły. Następnie ks. Tadeusz poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której mówił o Bożym planie dla naszego życia, nawiązując do przypowieści „O synu marnotrawnym”. Tak jak życie syna marnotrawnego na własna rękę, chociaż z częścią majątku, zakończyło się tragicznie, tak życie człowieka bez Boga kończy się katastrofą, poniżeniem i zniewoleniem. Kompletnie nie dając szczęścia, za którym tak bardzo tęskni. Ks. T. Janda porównał obrazowo nasze próby odejścia od Boga do jazdy samochodem z GPS-em. Bóg planuje dla nas optymalną drogę do celu jakim jest szczęście wieczne. Jednak nie chce nas ograniczać. Dając wolną wolę pozwala decydować. Nasze wybory kończą się często pomyłkami i słowami tak jak w GPS-ie: „ zawróć jeśli to możliwe”. W trakcie adoracji można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z konferencją podsumowującą ten wspólny dzień odnowy duchowej. Słowa z I czytania: „To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana!” -stanowiły główną wskazówkę i osnowę homilii.

 

Ksiądz Tadeusz mówił o tym, aby uwierzyć w Jezusa, w Jego siłę miłosierdzia i przebaczenia, a będzie to początek przemiany w życiu człowieka. Jezus mówi nam, że sens życia kryje się w Nim. Bóg bowiem nawet wobec bezsensu naszego życia jest sensem. Można nawet powiedzieć, że jest jedynym sensem życia. Jeśli zatem wskazuje nam drogę, to jest ona sensowna, a zatem prowadząca do szczęścia.
Znaczący udział w przebiegu rekolekcji miała także grupa śpiewająca, złożona z kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły. Młodzież, uświetniła pięknym i pełnym entuzjazmu śpiewem całą uroczystość, a zarazem zachęcała do czynnego udziału w nabożeństwie.

   

Uczniowie naszej szkoły, chociaż niezbyt liczni pokazali się z jak najlepszej strony, uczestnicząc w skupieniu i rozmodleniu w rekolekcjach. Na zakończenie ich delegacja: Monika Paszko i Tomasz Siembida w imieniu wszystkich podziękowali ks. Tadeuszowi za owocny i błogosławiony wspólny czas łaski.
Wszyscy uczestnicy zostali pobłogosławieni indywidualnie i otrzymali teksty Pisma Świętego z refleksją nad swoją wiarą. Dzień skupienia dostarczył na pewno wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nieraz warto będzie wrócić.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest