nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja

30.05.2012 Administrator

     

Zebraliśmy się tam po to, ?By jak Kościuszko przed wiekami nieść chwałę Ojczyźnie oddani?, a uczyniliśmy to poprzez szacunek do dziedzictwa narodowego, jakim jest święto Konstytucji 3 Maja i oddaliśmy cześć fladze narodowej jako symbolu tożsamości naszego państwa i społeczeństwa.
W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz przybyli na Dzień Otwarty Szkoły gimnazjaliści.

Delegacja szkoły złożyła kwiaty, które ofiarował Patronowi naszej szkoły prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski historyk Państwowej Akademii Nauk i przyjaciel Złotej Kościuszkowskiej.  Zapalono znicze pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Zaśpiewano hymn Polski oraz hymn szkoły, który celowo dla naszej młodzieży skomponował Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie z dedykacją dla naszej szkoły jako stolicy Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich.


  Na uroczystość przybył dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego z Niska ppłk Leszek Stępień.  W tym dniu miał miejsce doniosły fakt podpisania porozumienia o współpracy między 3 Batalionem Inżynieryjnym a Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej reprezentowanym przez Dyrektora mgr Włodzimierza Smutka. Wręczał on poszczególnym uczniom klas LO kolejne stopnie awansu na młodszego kadeta, starszego kadeta, kadeta sztabowego i starszego kadeta sztabowego oraz czarny beret za bardzo dobre wyniki w nauce.  Ppłk Leszek Stępień wygłosił też przemówienie, w którym wspomniał jak ważna jest w tym dniu postać Tadeusza Kościuszki, patrona szkoły, głównej postaci związanej z Konstytucją 3 Maja.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano ?Rotę?.
                                                                                                     Zredagowały: Iwona Szewc i Anna Kielar


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest