nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Liceum Ogólnokształcące - Klasa wojskowa

Wręczenie odznaczeń LOK

27.11.2009 Administrator

Z radością możemy powiedzieć, że rok ten był owocny dla rozwoju strzelectwa w szkole. Powstała pierwsza w historii szkoły klasa wojskowa, której to kadeci zostali członkami klubu.

Powstanie klasy wojskowej zaowocowało nierozerwalną współpracę z ZR LOK w Stalowej Woli. Współpraca ta okazała się bardzo owocna.  Zamierzone cele nie byłyby osiągnięte,  gdyby nie zaangażowanie wielu osób.

Zarząd Rejonowy LOK dostrzegł zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w rozwój współpracy postanawiając  przyznać odznaczenia i dyplomy pamiątkowe.

W uznaniu  zasług Odznakę Zasłużony Działacz LOK w tym roku otrzymują: mgr inż. Lucyna Dul i mgr Renata Kazana. Dyplomy pamiątkowe otrzymują: mgr Włodzimierz Smutek, mgr Longina Ordon, mgr inż. Lucyna Dul, mgr Renata Kazana, mgr Anna Kielar, mgr Lucyna Iwaszczuk, mjr. mgr  Krzysztof Szykuła.

Wynikiem współpracy szkoły z ZR LOK był udział kadetów członków klubu w zawodach o charakterze sportowo obronnym na szczeblu wojewódzkim i rejonowym. Należy tu wspomnieć, że klubowicze zawsze zajmowali wysokie miejsca na podium. W uznaniu zdobytych osiągnięć ZR LOK w Stalowa Wola postanowił przyznać odznaczenia i dyplomy pamiątkowe.

Odznaki Zasłużony Działacz LOK otrzymują:
kadet Ksenia Gimpel
kadet Aleksander Zdun
kadet Tomasz Witkowski
kadet Monika Golec.

Dyplomy pamiątkowe otrzymują:
kadet Ksenia Gimpel
kadet Aleksander Zdun
kadet Tomasz Witkowski
kadet Monika Golec
kadet Michał Puzio
kadet Marcin Bartman
kadet Krzysztof Delekta
kadet Sylwia Kawęcka
kadet Katarzyna Krasoń
kadet Zygmunt Lucjan.

Działalność członków klubu to także praca na rzecz LOK-u
W uznaniu zasług dyplomy otrzymują:
kadet Dawid Gunia
kadet Aleksander Zdun
kadet Tomasz Witkowski
kadet Monika Golec
kadet Skoczylas Sebastian.

W przyszłym roku klub nasz będzie jednym z największych klubów młodzieżowych w Polsce.  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy życząc owocnej współpracy, dalszych osiągnięć i sukcesów.

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest