nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Wycieczka do Małogoszczy

09.03.2010 Administrator

3

W Małogoszczy zwiedzaliśmy cementownię, która jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w regionie i jest wyposażona w trzy linie technologiczne produkujące klinkier metodą suchą oraz cztery linie do produkcji cementu.

 

Cementownia wykorzystuje własne zasoby surowcowe kamienia wapiennego oraz margli pochodzenia jurajskiego z kopalni odkrywkowej zlokalizowanej w odległości 1 km od zakładu. W cementowni znajduje się 14 silosów o pojemności 5000 ton każdy, z czego 12 przeznaczonych jest do przechowywania cementu. Zakład wyposażony jest w nowoczesny system pakowania i paletyzacji, pięć terminali samochodowych do załadunku cementu luzem oraz jeden terminal wagonowo-samochodowy. Asortyment cementów produkowanych przez Cementownię Małogoszcz obejmuje szeroką gamę cementów portlandzkich, cementów portlandzkich z dodatkami mineralnymi oraz cement hutniczy.

 

W Kielcach odwiedziliśmy Targi ENEX, ENEX Nowa Energia, EKOTECH i PNEUMATICON.  Mieliśmy możliwość poznania urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe wypełnia najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących sieci. Tutaj można dowiedzieć się jak zbudować biogazownię oraz o co chodzi w energii z biomasy.

 

 

W Ujeździe zwiedzaliśmy Zamek Krzyżtopór.
 Zamek ten został wybudowany w typie palazzo infortezza, czyli łącząc cechy rezydencji z cechami obronnymi. Obiekt wzniesiony z miejscowego kamienia, stanowił zespół pałacowy i mieszkalno-gospodarczy z bastionowym systemem fortyfikacji  na planie regularnego pięcioboku. Założenie wyznaczał obwód oskarpowanych wałów ziemnych z pięcioma bastionami.
Zespół warowny uzupełniała sucha fosa. Ziemne wały wokół zamku oskarpowane murem z kamienia były posadowione na płycie skalnej. Łączna powierzchnia murów wynosiła 3730m2 .

 

 

Wycieczka była bardzo pouczająca, pozwoliła wzbogacić poznaną wiedzę teoretyczną, a wrażenia estetyczna pozastaną na długo w pamięci.

 

 

 

Przygot. p. Barbara Dzikowska

Zdjęcia Magda Filtarz I – TIŚ

 

 

 

 

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest